Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci47
 • absolwenci36
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe1
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • administracja samorządowa1
 • IT7
 • usługi finansowe8
 • konsulting i zarządzanie8
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa5
 • HR4
 • prawo6
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka4
 • różne9
 • inżynieria3
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne4
 • płatne41
 • płatne/bezpłatne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie13
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma36
 • instytucja rządowa6
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy

ON Absolwent – szkolenia zdalne z możliwością zatrudnienia

organizator:

Pewna Przyszłość Sp z o.o.

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie
Branża:
HR
termin składania wniosków: 30.04.2024

ON Absolwent – szkolenia zdalne z możliwością zatrudnienia

Projekt „ABSOLWENT – nastawiONy na pracę!” jako główny cel zakłada doprowadzenie do wejścia osób z niepełnosprawnością (OzN) posiadających wyższe wykształcenie na rynek pracy, a tym samym zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest udzielanie studentom i absolwentom szkół wyższych wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w wejściu na rynek pracy poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Ponadto projekt zakłada także działania mające na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, podniesienie świadomości pracodawców dotyczącej korzyści z zatrudnienia OzN oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające poniższe warunki:

 • są powyżej 18 roku życia,
 • są studentami realizującymi przedostatni lub ostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej (zgodnie z definicją „absolwent szkoły wyżej” to osoba, która ukończyła szkołę wyższą, uczelnię zagraniczną
  lub uzyskała absolutorium, posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu
  zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu).
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia – są nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo), bezrobotne lub poszukujące pracy (wyjątek stanowią osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia
  wspomagającego),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub zaliczają się do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Preferowanymi kandydatami do udziału w Projekcie są osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Po więcej płatnych staży wejdźcie na MojeStypendium!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Pewna Przyszłość Sp z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 62
64-920 Piła
tel. 572 568 862
grazyna.wieczorkiewicz@pewnaprzyszlosc.com.pl
pewnaprzyszlosc.com.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Formularz