Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

organizator:

Inwestycje Społeczne, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2018

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Doradcy, mentorzy, opiekunowie projektów społecznych. Doświadczeni menadżerowie, naukowcy, lekarze i inni, którzy bezinteresownie – w ramach wolontariatu kompetencji – dzielą się swoją wiedzą, kompetencjami oraz czasem. Poprzez swoje działanie są bezcennym źródłem informacji, wsparcia i motywacji dla młodych przedsiębiorców, czy organizacji pozarządowych chcących zmieniać świat. Są także autorytetami dla studentów u progu swojej kariery zawodowej. Często działają bez rozgłosu, a dzielenie się wiedzą i doświadczeniem traktują jako rzecz oczywistą. To z myślą o nich – o wolontariuszach kompetencji – powstała Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

To jest 2. edycja konkursu zainicjowanego przez grupę liderów biznesu skupionych w Koalicji „Prezesi-wolontariusze”. Jego ideą jest nagradzanie i wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat kompetencji dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć. Nagroda przyznawana jest m.in. za takie działania jak: mentoring, doradztwo, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych aktywności.

Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, etc.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 10 września do 12 października 2018 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2016, 2017 roku oraz w pierwszej połowie 2018 roku.

Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, wspiera rozwiązywanie problemów. Doprowadzenie do spotkania ze sobą wybitnych ekspertów, liderów, ludzi z doświadczeniem z początkującymi liderami organizacji pozarządowych, czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza przekazywana i zdobywana w działaniach wolontariackich może mieć szczególną wartość i siłę oddziaływania. – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wyboru laureatów dokona kapituła nagrody, po uprzednim naborze wniosków oraz ich ocenie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze.
Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info

Kontakt:
Koordynatorka
Paulina Kamyk
22 825 68 50
p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Kontakt dla mediów:
Weronika Chrapońska-Chmielewska
22 622 01 22
w.chraponska@filantropia.org.pl

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora. 

Kontakt

Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 20/22 m 41
00-590 Warszawa
tel. (22) 825 68 50
nagroda@inwestycjespoleczne.pl
www.dobrybiznes.info

Dokumenty

do pobrania