Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu

organizator:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 10.01.2020
wartość nagrody: 35 000 zł

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.

Do Uczestnika konkursu w zakresie opracowania studialnego należy w szczególności:
– opracowanie studialne koncepcji urbanistycznej terenu o charakterze rekreacyjnym i sportowym wraz z obiektami oraz określenie powiązań komunikacyjnych, w tym ruchu rowerowego,
– zaproponowania rozwiązań obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania studialnego,
– propozycji kształtowania zieleni i jej charakteru,
– dopuszcza się propozycję lokalizacji obiektu o funkcji rekreacyjno – sportowej.

Część realizacyjna czyli obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektu basenu krytego w ramach realizacji Inwestycji to około 2,5 ha.
Uczestnik musi przedstawić:
– szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu basenu krytego (budynek i teren), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną,
– koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku basenu krytego.
– lokalizację i formę basenów odkrytych wraz z zagospodarowaniem z nimi związanym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, (dopuszcza się sytuowanie basenów odkrytych w obszarze studialnym),
– dokumentacja i finansowanie basenów odkrytych poza zakresem inwestycji,

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.01.2020 r. do godz. 15.00 na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2; 00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 28.01.2020 r.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań architektonicznych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

b) atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

c) walory eksploatacyjne rozwiązań budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

d) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

e) trafność relacji przestrzennych i funkcjonalnych zaproponowanych w rozwiązaniach urbanistycznych części studialnej.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

Nagrody pieniężne:

 • I NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto
 • II NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto
 • III NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto|

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 10 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl

Mamy dla Was także inne propozycje konkursów artystycznych lub architektonicznych!

Kontakt

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
tel. 504 088 203
konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl
konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania