Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs PFRON „Otwarte Drzwi” – XVII edycja

organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Konkurs PFRON „Otwarte Drzwi” – XVII edycja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Prace należy przesłać do 15 października 2020 r. na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Uczestnicy i warunki konkursu
• do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, oraz koła naukowe,
• prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz opiekun koła naukowego (w wypadku projektów kół naukowych),
• Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich
• rehabilitacja społeczna i zawodowa,
• rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
• rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
• kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Projekty kół naukowych
Konkursem objęte są projekty dotyczące zjawiska niepełnosprawności, w tym także innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

Sposób składania prac
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy należy dołączyć:

• wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
• streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
◦ prezentację przedmiotu pracy,
◦ cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
◦ techniki badawcze,
◦ najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
• recenzje pracy,
• wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
• wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej, jak i w formie skanu elektronicznie.

Wyniki konkursu
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach pod ogłoszeniem.

Informacje pochodzą ze strony: www.pfron.org.pl

Konkursy na prace dyplomowe znajdziecie w dziale konkursów na portalu Moje Stypendium! 

Kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

konkurs@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

Dokumenty

do pobrania