Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki 2020

organizator:

Fundacja im. Janusza Kurtyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2020

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki 2020

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2020 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

· upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

· promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

· nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

· wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody im. Janusza Kurtyki są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2020 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenia prac Laureatów II i III Edycji Konkursu z lat 2018-2019: Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego. W 2020 r. obie książki ukażą się w językach angielskim i niemieckim.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNA

Skany w formacie pdf wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: nauka@fundacjakurtyki.pl

Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć informację, czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce z książkami.

POCZTA TRADYCYJNA

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 r.

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 28 lutego 2020 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 30 kwietnia 2020 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 31 maja 2020 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 15 czerwca 2020 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 21 sierpnia 2020 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 września 2020 r.).

7. Gala Konkursowa (do 18 grudnia 2020 r.).

Pełna dokumentacja konkursu – do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjakurtyki.pl

Konkursy naukowe na portalu Moje Stypendium czekają na Wasze zgłoszenia!

Kontakt

Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

nauka@fundacjakurtyki.pl
www.fundacjakurtyki.pl

Dokumenty

do pobrania