Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na mural Polowanie na motyle

organizator:

Teatr Ochoty

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.06.2020
wartość nagrody: 7000 zł

Konkurs na mural Polowanie na motyle

Trwa konkurs „Polowanie na motyle / edycja graficzna” dla grafików i ilustratorów do 35 roku życia.

Zgłoszenie do konkursu składa się z:
a) skanu odręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego (Zał.1)

b) prezentacji pdf jednego projektu grafiki jubileuszowej z informacjami na temat idei artystycznej, użytych środków i technik wraz z wizualizacją przestrzennego, poligraficznego i digitalowego potencjału ww. grafiki na następujących polach eksploatacji:

– mural o wymiarach maks. 3,5 m na 5 m (rysunek techniczny fasady budynku oraz zdjęcie do wizualizacji w Zał. 2 i 3)

– materiały promocyjne z zastosowaniem całej grafiki lub jej wybranych elementów tj. plakat jubileuszowy, covery/ banery internetowe, zaproszenie jubileuszowe, dyplom itp;

c) pojedynczych plików jpg lub png przedstawiających projekt grafiki jubileuszowej (do 2 MB każdy o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi);

d) portfolio artystycznego autora projektu;

Zgłoszenia składające się ze wszystkich ww. elementów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: motyle@teatrochoty.pl do dnia 17 czerwca 2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać „Polowanie na motyle/edycja graficzna”.

Do konkursu będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie ww. elementy.

Projekt powinien nawiązywać do historii i aktualnej działalności Teatru Ochoty oraz charakterystyki i urbanistycznego krajobrazu dzielnicy Ochota. Preferowane są rozwiązania dążące do uzyskania efektu akcentu, a nie estetycznej dominacji otoczenia.

Przed przesłaniem zgłoszenia autorzy mogą wziąć udział w indywidualnej, mailowej konsultacji z kierownikiem działu Kreacji i Komunikacji Teatru Ochoty. Pytania należy przesyłać na adres: a.cygankiewicz@teatrochoty.pl.

Dodatkowo od dnia ogłoszenia konkursu do dnia ogłoszenia wyników, na stronie internetowej teatru: www.teatrochoty.pl/debiuty/polowanie-motyle-edycja-graficzna będzie dostępna księga Identyfikacji Graficznej Teatru Ochoty.

Zwycięski projekt wyłoni jury składające się z zespołu Teatru Ochoty oraz zaproszonych specjalistów: Michał Dąbrowski (Agencja kreatywnej Na_Ty), Michał Leszczyński (Grupa 5 Architekci), Anna Piwowar (Projektantka, Ochocianka), Łukasz Prokop (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów).
Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca 2020 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty. Teatr Ochoty skontaktuje się mailowo i telefonicznie z autorem/ autorką zwycięskiej grafiki.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 7 000 zł brutto wypłaconą w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przekazania Teatrowi projektu w formie grafiki wektorowej oraz do współpracy przy tworzeniu projektu wykonawczego ww. muralu.
Realizacja muralu uzależniona jest od decyzji konserwatora zabytków.

Pełna dokumentacja Konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: teatrochoty.pl

Konkursy artystyczne dostępne są w bazie serwisu Moje Stypendium – zapraszamy! 

Kontakt

Teatr Ochoty
ul. Reja 9
02-053 Warszawa

motyle@teatrochoty.pl
teatrochoty.pl

Dokumenty

do pobrania