Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo Politechniki Łódzkiej

organizator:

Politechnika Łódzka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.06.2016
termin rozstrzygnięcia: 20.06.2016

Konkurs na logo Politechniki Łódzkiej

Rektor PŁ ogłasza Konkurs na nowe logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu graficznego logo PŁ, na podstawie którego zostanie stworzony nowy system identyfikacji wizualnej. Władzom uczelni zależy, aby nowy system identyfikacji zwracał uwagę na nowoczesność i prestiż oraz renomę Uczelni, podkreślając równocześnie jej bogatą historię i tradycję.

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski, trzyetapowy:

I etap – przedstawienie nieodpłatnie przez Uczestników Konkursu maksymalnie 5 propozycji nowego logo Politechniki Łódzkiej w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej, w wersji kolorowej i monochromatycznej każda;
II etap – odpłatne zlecenie wybranym maksymalnie 5 Finalistom Konkursu wstępnych koncepcji systemu identyfikacji wizualnej i wybór Zwycięzcy Konkursu;
III etap – przygotowanie odpłatne przez Zwycięzcę Konkursu pełnego systemu identyfikacji wizualnej i księgi znaku .

(Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik
konkursu)

Uczestnikami Konkursu mogą być: osoby fizyczne, zespoły projektowe oraz osoby prawne zajmujące się projektowaniem graficznym, w szczególności podmioty (agencje reklamowe, brandingowe), które posiadają doświadczenie w opracowaniu logo i systemów identyfikacji wizualnej.

Prace konkursowe należy dostarczać do Działu Promocji PŁ (Łódź, 90-924, ul. Ks. I. Skorupki 10/12). Prace konkursowych do pierwszego etapu należy przesyłać do 6 czerwca 2016 r., do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu nastąpi 20 czerwca 2016 r.

Każdy Uczestnik Konkursu w pierwszym etapie Konkursu zobowiązany jest do złożenia koperty oznaczonej wyłącznie napisem „Konkurs Rektora Politechniki Łódzkiej na logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej”, w której umieszczone zostaną:

a) koperta oznaczona napisem „Praca konkursowa”, zawierającą Pracę konkursową opatrzoną na odwrocie godłem,

b)koperta oznaczona godłem, zawierająca kartę identyfikującą oraz 3 oświadczenia, dostępne do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.p.lodz.pl

Kontakt

Dział Promocji PŁ
ul Ks. I. Skorupki 10/12

tel. 42 631 20 10
promocja@info.p.lodz.pl
www.p.lodz.pl

Dokumenty

do pobrania