Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci93
 • absolwenci90
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie19
 • artystyczne35
 • naukowe50
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie90
 • międzynarodowe10
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa17
 • samorząd40
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 2019/2020

organizator:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2020
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 2019/2020

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w Konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Do udziału w Konkursie zachęca się autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2019 roku, napisanych w języku polskim.

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Za pracę licencjacką:

 • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł
 • II Nagroda: 2.500 zł

Za pracę magisterską:

 • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł
 • II Nagroda: 6.000 zł

Za pracę doktorską:

 • Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł
 • II Nagroda: 8.000 zł

Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie “Bezpieczny Bank”.

Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2020 roku na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek o zgłoszeniu pracy do Konkursu powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu;
 • kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora wraz z wpisem uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji naukowej, w której obrona się odbyła;
 • opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta, a w przypadku prac doktorskich – recenzje przygotowane przez recenzentów w przewodzie doktorskim;
 • oświadczenie autora pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac – w załączniku), o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i akceptację Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca maja 2020 roku. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki zgłaszania prac do Konkursu określa Regulamin.

Koordynator: Ewa Teleżyńska
e-mail: ewa.telezynska@bfg.pl
tel. 22 583 08 78

Informacje pochodzą ze strony: www.bfg.pl

Konkursy naukowe znajdziecie w bazach naszego serwisu przez cały rok! 

Kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
tel. 22 583 08 78
ewa.telezynska@bfg.pl

Dokumenty

do pobrania