Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna6
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
 • Czechy1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Japonia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism Fellowship) 2024/2025

organizator:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 22.09.2024

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism Fellowship) 2024/2025

Stypendium ma na celu przyciągnięcie do Instytutu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu) wybitnych naukowców z szerokiego zakresu dziedzin akademickich i umożliwienie im prowadzenia nowatorskich badań nad wszystkimi aspektami społeczeństwa sieciowego. W każdym semestrze starszy wizytujący stypendysta spędza miesiąc w IWM. Dodatkowo w każdym semestrze do Instytutu przyjeżdża dwóch młodszych stypendystów, którzy realizują własne projekty badawcze i mają możliwość zintensyfikowania współpracy i dyskusji ze starszym stypendystą.

Oczekuje się, że kandydaci na młodszych stypendystów wizytujących będą prowadzić badania nad skrzyżowaniem cyfryzacji z wymiarami społecznymi, gospodarczymi i geopolitycznymi, a także innymi istotnymi obszarami badawczymi z nauk humanistycznych i społecznych.

Dwóch stypendystów zostanie zaproszonych do spędzenia trzech kolejnych miesięcy w Instytucie wiosną 2025 roku. Stypendia rozpoczynają się pierwszego dnia miesiąca i kończą ostatniego dnia miesiąca.

Dla kogo? 

Kandydaci ze stopniem doktora – tj. ci, którzy obronili doktorat przed upływem terminu składania wniosków o stypendium – otrzymają stypendium w wysokości 3 000 EUR miesięcznie; kandydaci obecnie realizujący doktorat otrzymają stypendium w wysokości 2 500 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania, utrzymania, podróży, ubezpieczenia zdrowotnego i wszelkich dodatkowych kosztów związanych z pobytem w Wiedniu. Ponadto IWM zapewnia stypendystom przestrzeń biurową, w tym dostęp do Internetu, wewnętrzne zaplecze badawcze i administracyjne, a także wewnętrzny lunch i inne bezpłatne usługi.

Stypendia dla seniorów są przyznawane wyłącznie na zaproszenie.

Kandydaci ubiegający się o stypendium dla młodych naukowców muszą obecnie kontynuować studia doktoranckie lub uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż cztery lata temu w momencie składania wniosku.

Składanie wniosków
Wnioski należy składać za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego IWM; nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosków przesłanych pocztą elektroniczną.

Aplikacja składa się z następujących elementów:

 • krótki list motywacyjny, który odnosi się do tego, w jaki sposób projekt skorzystałby na czasie spędzonym w IWM, związek z misją i badaniami IWM oraz konkretne cele podczas stypendium
 • opis projektu (maks. 550 znaków)
 • propozycję projektu (maks. 7500 znaków ze spacjami) zawierającą a) opis celów projektu, b) omówienie aktualnego stanu wiedzy, c) metody i d) plan pracy
 • życiorys wraz z listą publikacji
 • dwa listy polecające od naukowców zaznajomionych z pracą akademicką kandydata.

Wszystkie materiały aplikacyjne powinny być w języku angielskim.

Ważne! Załączone dokumenty muszą być połączone w jeden plik PDF, ponieważ formularz zgłoszeniowy online pozwala tylko na jeden załącznik. Nazwy plików załączników muszą zawierać znaki alfabetu łacińskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 września 2024 r., godz. 23:59 CEST

Informacje pochodzą ze strony: www.iwm.at

Sprawdź inne stypendia zagraniczne dostępne na portalu Moje Stypendium!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Institut für die Wissenschaften vom Menschen - Institute for Human Sciences
Spittelauer Lände 3
1090 Vienna/Austria
tel. 0043 1 313 58 0
iwm@iwm.at
www.iwm.at