Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci18
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia/biznes4
 • literatura2
 • różne16
 • języki obce2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka5
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia2
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Kanada1
 • Hiszpania1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Stany Zjednoczone4
 • Holandia1
 • Niemcy3
 • Portugalia1
 • Europa1
 • Australia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Wielka Brytania2
 • Korea Południowa1
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Tajwan1
 • online1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla działaczy społecznych na LSE 2022

organizator:

London School of Economics

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
cały świat, Wielka Brytania
termin składania wniosków: 10.01.2022

Stypendium dla działaczy społecznych na LSE 2022

Czy jesteś twórcą zmian zaangażowanym w walkę z nierównościami? Czy chcesz uczyć się od naukowców, innowatorów, aktywistów i organizacji zmian społecznych oraz najnowszych badań akademickich i eksperckich spostrzeżeń na temat nierówności? Czy jesteś gotowy, aby połączyć siły z globalną siecią rówieśników? Zgłoś się teraz do programu Atlantyckiego Stypendium na rzecz Sprawiedliwości Społecznej i Ekonomicznej (Atlantic Fellows for Social and Economic Equity). 

Program Atlantic Fellows for Social and Economic Equity, z siedzibą w Międzynarodowym Instytucie Nierówności LSE, to innowacyjne, w pełni finansowane stypendium, które gromadzi decydentów, aktywistów, praktyków i naukowców z całego świata, aby zbadać i rzucić wyzwanie podstawowym przyczynom nierówności. Program skierowany jest do liderów zmian społecznych, znajdujących się obecnie w połowie kariery, z różnych krajów i kontekstów, którzy pracują nad wyzwaniem nierówności społecznych i którzy wierzą, że nierówności można pokonać.

Program Atlantic Fellows for Social and Economic Equity ma dwie różne ścieżki: mieszkaniową i nie mieszkaniową. Stypendyści na ścieżce mieszkaniowej podejmują studia magisterskie w zakresie nierówności i nauk społecznych w LSE i uczestniczą w czterech dedykowanych modułach programu w ciągu roku. Członkowie ścieżki niemieszkalnej, pozostają w swoich krajach ojczystych i kontekstach pracy podczas aktywnego roku stypendialnego, podróżują, aby dołączyć do swoich odpowiedników mieszkaniowych w modułach stypendialnych, a także podejmują praktyczne prace projektowe.

Po ukończeniu programu stypendyści z obu ścieżek dołączają do społeczności stypendialnej składającej się z członków wszystkich siedmiu programów Atlantic Fellows na całym świecie i otrzymują ciągłe wsparcie w nauce, łączeniu się i współpracy.

Korzyści

Stypendyści rezydenci

 • Stypendyści rezydenci (Residential Fellows) otrzymują wsparcie od dedykowanego mentora akademickiego LSE, od AFSEE Academic Lead poprzez comiesięczne spotkania i regularne odprawy, a także poprzez dalsze możliwości zaangażowania oferowane przez cały rok.  
 • Ścieżka mieszkaniowa programu Atlantic Fellows for Social and Economic Equity jest finansowanym stypendium. Stypendium obejmuje pełne czesne, stypendium w wysokości 19 000 £ na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu w Londynie, wszelkie niezbędne wydatki na podróż do modułów osobistych oraz podróże do i z Londynu na początku i na końcu aktywnego stypendium, w tym zwrot opłat wizowych.
 • Skromne wsparcie finansowe jest dostępne dla stypendystów, którzy mają obowiązki związane z opieką rodzinną. Program posiada również Fundusz Odporności, na otrzymanie którego stypendyści mogą się ubiegać w nagłych wypadkach.

Stypendyści na ścieżce nie mieszkaniowej

 • Każdy student na ścieżce nie mieszkaniowej otrzymuje wsparcie od oddanego mentora, który został wybrany ze względu na wiedzę i doświadczenie w obszarze zainteresowania stypendysty.
 • Program The Non-Residential Track of the Atlantic Fellows for Social and Economic Equity jest finansowanym stypendium. Stypendium obejmuje pełne czesne; do dotacji w wysokości 10 000 GBP na wsparcie prac projektowych; dedykowany mentoring; wszelkie niezbędne koszty podróży do modułów osobistych; zakwaterowanie i związane z tym koszty w trakcie trwania Modułów; oraz zwrot opłat wizowych.
 • Skromne wsparcie finansowe jest dostępne dla stypendystów, którzy mają obowiązki związane z opieką rodzinną. Program posiada również Fundusz Odporności, na otrzymanie którego stypendyści mogą się ubiegać w przypadku sytuacji nadzwyczajnych.

Kryteria kwalifikacji

Stypendyści rezydenci

 • Wnioskodawcy muszą mieć od 7 do 10 lat doświadczenia wykazującego się odwagą, troską, przywództwem i zaangażowaniem w opracowywaniu sprawiedliwych rozwiązań w zwalczaniu nierówności.
 • Wnioskodawcy muszą kwalifikować się do przyjęcia na studia magisterskie London School of Economics w zakresie nierówności i nauk społecznych. Wymagania te obejmują stopień 2: 1 lub równoważny w dowolnej dyscyplinie. Doświadczenie w naukach społecznych i / lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie polityki społecznej są korzystne, ale nie niezbędne.
 • Kandydaci muszą spełniać standardowe wymagania języka angielskiego LSE.
 • Uwaga: Kandydaci, którzy uzyskali doktorat, którzy ukończyli studia magisterskie w ciągu ostatnich trzech lat lub którzy obecnie studiują, zwykle nie będą brani pod uwagę na ścieżkę mieszkaniową.

Stypendyści na ścieżce nie mieszkaniowej:

 • Wnioskodawcy muszą mieć od 7 do 10 lat doświadczenia wykazującego się odwagą, troską, przywództwem i zaangażowaniem w opracowywaniu sprawiedliwych rozwiązań w walce z nierównością
 • Wnioskodawcy powinni uzyskać stopień licencjata 2: 1 lub równoważny w dowolnej dyscyplinie. Jednocześnie, celem Organizatorów jest integracja i zachęcanie do składania wniosków od nietradycyjnych wnioskodawców, dlatego Organizatorzy są otwarci na aplikacje od kandydatów, którzy nie ukończyli studiów licencjackich.
 • Kandydaci muszą spełniać standardowe wymagania języka angielskiego LSE.

Wszystkie wnioski do programu Atlantic Fellows for Social and Economic Equity należy składać online za pośrednictwem portalu LSE Graduate Admissions Portal.

Ostateczny termin składania wniosków: 12:00 GMT poniedziałek 10 stycznia 2022 roku.

Informacje pochodzą ze strony: afsee.atlanticfellows.org

Ogłoszenie przetłumaczyła: Weronika G-S

Zobacz jakie inne stypendia zagraniczne znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

London School of Economics, International Inequalities Institute
Houghton Street
London WC2A 2AE
tel. +44 020 7955 7308
inequalities.institute@lse.ac.uk
afsee.atlanticfellows.org