Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • prawo1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • medycyna3
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat3
 • Indie1
 • Włochy3
 • Litwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Kanada1
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • online1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców 2023

organizator:

Alexander von Humboldt Stiftung

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2023

Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców 2023

Organizatorzy zapraszają do składania wniosków wszystkich naukowców spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, są na początku swojej kariery akademickiej, a tytuł doktora uzyskali w ciągu ostatnich czterech lat. Stypendium daje możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Naukowcy wszystkich narodowości i dyscyplin mogą w każdej chwili nadsyłać zgłoszenia drogą on-line do Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W ostatnich latach około 25-30% zgłoszeń zostało rozpatrzonych pozytywnie. Krótkoterminowe wizyty związane z nauką, udział w kongresach i szkoleniach nie będą finansowane.

Komisja selekcyjna odpowiedzialna za ocenę wniosków spotyka się każdego roku w marcu, lipcu i listopadzie. Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tym wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty, z dużym wyprzedzeniem przed żądaną datą naboru. Wnioski są zwykle rozpatrywane w ciągu czterech do ośmiu miesięcy. Niekompletne lub niedokładne wnioski wymagają więcej czasu na rozpatrzenie i często trzeba je przełożyć na późniejsze posiedzenie Komisji Selekcyjnej.

Wniosek należy złożyć przez system online.

Wymagania

 1. Doktorat lub porównywalny stopień naukowy (Ph.D., C.Sc. [Candidate of Sciences] lub odpowiednik) uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat przed złożeniem wniosku o poniższe stypendium. Kandydaci, którzy prawie ukończyli studia doktoranckie, są uprawnieni do złożenia wniosku, pod warunkiem, że przedłożą maszynopis rozprawy doktorskiej lub publikacje zawierające wyniki tej pracy.
 2. Publikacje akademickie oceniane według międzynarodowych standardów, drukowane w czasopismach i/lub przez wydawnictwa.
 3. Potwierdzenie dostępności sprzętu badawczego i umowa o mentoringu oraz szczegółowe sprawozdanie napisane przez opiekuna naukowego w instytucji badawczej w Niemczech. Plan badania i czas trwania stypendium należy skonsultować z wybranym opiekunem przed złożeniem wniosku.
 4. Opinie promotora doktoranta i jednego pracownika akademickiego posiadającego odpowiednie kwalifikacje do udzielania uzasadnionych uwag na temat tego, czy kandydat spełnia warunki. Najlepiej, aby ta druga osoba nie pracowała w tym samym instytucie co kandydat.
 5. Znajomość języków: naukowcy z dziedzin humanistycznych lub nauk społecznych i lekarze muszą wykazać się dobrą znajomością języka niemieckiego, jeśli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia badań. Może to być również język angielski. Badacze nauk ścisłych i inżynierowie muszą dobrze znać język niemiecki lub angielski.
 6. Fundacja zakłada, że, podczas składania wniosków i trwania stypendium, kandydaci będą przestrzegać zarówno zasad dobrej praktyki w badaniach naukowych, jak i prawnie wiążących zasad etyki w nauce.

Wnioski można składać do Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przez internet w każdej chwili. Warunkiem jest, aby były kompletne, a poniższe dokumenty – przesłane na stronę:

 • CV (maksymalnie 2 strony),
 • plan badania (maksymalnie 5 stron),
 • pełna lista publikacji,
 • lista wybranych kluczowych publikacji,
 • kluczowe publikacje,
 • świadectwo lekarskie,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie opiekuna i potwierdzenie posiadania sprzętu badawczego*,
 • dwie opinie*,
 • jeśli wymagane: list(y) od wydawcy, potwierdzające akceptację do publikacji i/lub potwierdzenie odbioru tekstu, jak również streszczenia lub tłumaczenia kluczowych publikacji.

* Opinie o kandydacie są przesyłane przez osoby je wydające. Wnioski można składać tylko po wysłaniu tych dokumentów. Formularz wniosku zawiera dalsze instrukcje i informacje.

Kandydat musi dopilnować, aby wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone.

Informacje pochodzą ze strony: www.humboldt-foundation.de

Tłumaczenie MS

Na naszym portalu znajdziesz też inne oferty zagranicznych stypendiów dla naukowców!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Alexander von Humboldt Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
tel. +49 228 833-0
info@avh.de
www.humboldt-foundation.de