Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci25
 • naukowcy18
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne22
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy3
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Towarzystwa Chirurgów Polskich 2024

organizator:

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Rodzaj:
medycyna
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 30.11.2024

Stypendia Towarzystwa Chirurgów Polskich 2024

Celem stypendiów jest umożliwienie chirurgom w trakcie specjalizacji odbycia stażu we wskazanym przez kierownika specjalizacji polskim lub zagranicznym ośrodku chirurgicznym po uzyskaniu potwierdzenia kierownika danego ośrodka o gotowości przyjęcia kandydata na w/w staż. 

Inne formy wykorzystania stypendium to: udział w zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień, odbycie kursów dokształcających w kraju lub za granicą.

Wysokość stypendiów i ich liczba jest ustalana w zależności od zasobów funduszu i spełnienia warunków niniejszego regulaminu, lecz nie powinna przekraczać sumy 6000 zł.

Ze stypendiów mogą korzystać chirurdzy do 35 r.ż. będący członkami TChP w trakcie specjalizacji z chirurgii (z opłaconymi składkami członkowskimi za dwa ostatnie lata).

Stypendium można wykorzystać w okresie do 12 miesięcy od momentu otrzymania informacji o przyznaniu stypendium. Po upływie 12 miesięcy przyznana kwota stypendium wraca do puli funduszu stypendialnego.

Kandydat ubiegający się o stypendium składa wniosek na załączonym formularzu wraz załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail biura Zarządu TChP (biuro@tchp.pl)

Do wniosku powinny być dołączone:

 • curriculum vitae kandydata potwierdzone przez kierownika naukowego i/lub kierownika specjalizacji.
 • rekomendacja kierownika naukowego i/lub specjalizacji kandydata zawierające informacje:
  – opinia o kandydacie
  – wskazanie placówki (w kraju lub za granicą), w której kandydat ma odbywać staż, uzasadnienie wyboru placówki oraz spodziewane korzyści z odbycia stażu sponsorowanego przez TChP
  lub
  – wskazanie kursu dokształcającego lub zjazdu, w którym kandydat zamierza uczestniczyć, uzasadnienie wyboru kursu oraz spodziewane korzyści z jego odbycia
 • lista publikacji oraz ogłoszeń zjazdowych kandydata potwierdzona przez ordynatora lub kierownika Kliniki.

Komisja rozpatruje wnioski dwa razy do roku (postępowanie zimowe i postępowanie letnie).

Liczba przyznawanych stypendiów w roku ustalana jest przez Komisję na podstawie aktualnych zgłoszeń i funduszy pozostających w dyspozycji

Nazwiska osób, którym przyznano grant stypendialny oraz ich sprawozdania z wykorzystania grantu mogą być publikowane w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

Termin składania wniosków upływa 30 maja oraz 30 listopada.

Informacje pochodzą ze strony: tchp.pl

Wnioskuj o stypendia zagraniczne znalezione na portalu MojeStypendium.pl! 

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Towarzystwo Chirurgów Polskich Zarząd Główny/Biuro
ul. Nowiniarska 1 lok. 28
00-235 Warszawa
tel. 505 076 123
biuro@tchp.pl
tchp.pl