Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024

organizator:

Swedish Collegium for Advanced Study

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Szwecja
termin składania wniosków: 01.06.2024

Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024

Szwedzkie Kolegium Studiów Zaawansowanych (Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS) oferuje cztery programy stypendialne otwarte dla naukowców z całego świata.

Celem SCAS jest zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych opartych na ciekawości badawczej. Kolegium jest wspólnotą naukową, w której stypendyści mogą prowadzić badania w atmosferze interdyscyplinarnego dialogu i współpracy. Od momentu powstania w 1985 roku, kolegium stara się wspierać badania i chronić ich niezależność oraz  promować współpracę, podkreślając znaczenie wolności akademickiej. Wsparcie udzielane przez rząd i największe fundacje badawcze, pozwala zaproszonym stypendystom  na prowadzenie ukierunkowanych badań i daje im swobodę w wyborze  tematu badań.  SCAS gości zarówno początkujących jak i starszych rangą doświadczonych naukowców.

Programy stypendialne SCAS umożliwiają stypendystom skupienie się na własnych zainteresowaniach badawczych, ale bez potrzeby wypełniania standardowych obowiązków dydaktycznych i administracyjnych związanych z normalną pracą na uniwersytecie. Równocześnie Organizatorzy oczekują, że stypendyści staną się aktywnymi członkami społeczności naukowej SCAS poprzez uczestnictwo w seminariach i wydarzeniach akademickich wykraczających poza ich własne specjalizacje naukowe.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez internetowy system aplikacyjny Varbi. System Varbi jest otwarty od 1 marca do 1 lipca 2024 roku.

Stypendyści mogą ubiegać się o stypendium na jeden semestr lub cały rok akademicki. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc.

1. Genereal Fellowship Programme 2025-26

Szwedzkie Kolegium Studiów Zaawansowanych (SCAS) oferuje ogólny program stypendialny w ramach zakwaterowania, głównie w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, otwarty dla naukowców z wszystkich krajów. Program daje stypendystom możliwość skupienia się na własnych zainteresowaniach badawczych, wolnych od obowiązków dydaktycznych i administracyjnych typowych dla życia uniwersyteckiego. Jednak stypendyści są oczekiwani, że będą aktywnymi członkami społeczności naukowej Kolegium i będą uczestniczyć w seminarium oraz innych wydarzeniach akademickich poza swoimi dziedzinami specjalizacji. Kolegium zachęca naukowców z różnych środowisk, instytucji i krajów do aplikowania.\

2.Program stypendialny Barbro Klein 2025-26

Program Stypendialny im. Barbry Klein ma na celu promowanie badań nad różnorodnością kulturową w perspektywie globalnej. Stypendium jest otwarte dla naukowców z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, z naciskiem na badania nad różnorodnością kulturową i społeczną, dziedzictwem kulturowym i kreatywnością, strukturami społecznymi i oporem społecznym, oraz różnorodnymi wyrazami kulturowymi w perspektywie lokalnej i globalnej.

3.Program Stypendialny Global Horizons 2025-26

Szwedzkie Kolegium Studiów Zaawansowanych (SCAS) oferuje Program Stypendialny im. Globalnych Horyzontów, otwarty dla naukowców z wszystkich krajów, zajmujących się badaniami w dziedzinie globalnego zarządzania.

Celem Programu Globalnych Horyzontów jest promowanie wielodyscyplinarnych badań na froncie globalnych zagadnień dotyczących przyszłości zarządzania, skupiając się na wyzwaniach o dużych skalach. Program ma na celu przyciągnięcie stypendystów prowadzących badania nad współczesnymi aspektami globalizacji oraz promowanie tematycznej współpracy między różnymi dziedzinami. Program koncentruje się na trzech obszarach tematycznych: Kultury i Reżimy Wiedzy Globalnej; Polityczne Kłopoty Globalne; i Przyszłość Globalna. Program ma charakter przyszłościowy w swojej ambicji przyczynienia się do rozwinięcia wiedzy na temat współczesnych form zarządzania oraz ich przyszłych konsekwencji.

4. Program Stypendialny Human Past 2025-26

Program Stypendialny Human Past ma na celu stworzenie wspólnego środowiska, w którym początkujący i doświadczeni naukowcy mogą współpracować na szerokim polu dyscyplin, takich jak archeologia, genetyka populacyjna i lingwistyka historyczna. Te dziedziny wspólnie badają wspólną historię populacji świata przez ostatnie 10 000 lat, okres oznaczony nadejściem produkcji żywności rolniczej, wzrostem populacji i zmianami językowymi, a także pojawieniem się wczesnych cywilizacji.

Informacje pochodzą ze strony: www.swedishcollegium.se

Ogłoszenie na podstawie tłumaczenia Marty Bagińskiej

Przejrzyj inne oferty stypendiów zagranicznych – naszą bazę aktualizujemy na bieżąco.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Swedish Collegium for Advanced Study
Linneanum, Thunbergsvägen 2
SE-752 38 Uppsala
tel. +46 18 55 70 85
fellowselection@swedishcollegium.se
www.swedishcollegium.se