Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia stażowe dla naukowców – dodatkowy nabór

organizator:

Fundacja Wolność i Demokracja

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 31.07.2017

Stypendia stażowe dla naukowców – dodatkowy nabór

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na polonistykach na uczelniach ukraińskich, którzy muszą wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, także z innymi stażami.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.

Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Kandydaci załączają plan stażu.

Dodatkowy nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kowalewskijerzy@wp.pl
Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium w ramach programu „Stypendia stażowe dla naukowców” (Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu stażu) przez Komisję Fundacji „Wolność i Demokracja”.
 2. Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.
 3. Stypendium wynosi 1000 zł.
 4. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane z pracą naukową na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu stażu przedłożonego w Konkursie.
 5. Po odbyciu stażu stypendysta przedstawia Fundacji krótkie sprawozdanie z odbycia stażu: z podaniem jego terminu, miejsca, przebiegu (co stypendysta robił w czasie stażu, np. konsultacje, udział w konferencjach, wizyty w bibliotekach, zakup wydawnictw naukowych itd.)
 6. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 7. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji Projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Informacje pochodzą ze strony wid.org.pl

Kontakt

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30 lok. 14
00-024 Warszawa


wid.org.pl

Dokumenty

do pobrania