Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • sztuka/muzyka3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Japonia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia rezydenckie NATO Defense College 2023

organizator:

NATO Defense College

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 15.06.2023

Stypendia rezydenckie NATO Defense College 2023

Program stypendialny NDC, istniejący od 1993 r. i liczący ponad 130 absolwentów, składa się obecnie z czterech podprogramów, obejmujących łącznie osiem stypendiów rocznie. Jest on przeznaczony dla naukowców, badaczy i naukowczyń zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym w państwach sojuszniczych i partnerskich NATO.

Eisenhower Defense (EISD) Fellowships jest przeznaczony dla naukowców/badaczy z krajów sojuszniczych NATO. Składają się na niego 3 różne stypendia:

 • Doktoranci: Kandydaci do Stypendium dla Doktorantów Eisenhowera muszą być doktorantami uczestniczącymi w programie uniwersyteckim na poziomie doktoranckim, z tematem pracy, który ma bezpośrednie odniesienie do polityki NATO. Kandydaci ubiegający się o to stypendium muszą być w końcowej fazie swoich badań i przedstawić dowody potwierdzające ich zaawansowaną pracę. NDC oferuje jedno 3-miesięczne stypendium rocznie w tej kategorii.
 • Młodsi stypendyści: Kandydaci ubiegający się o stypendium Eisenhower Defense Fellowship muszą mieć tytuł doktora w odpowiedniej dyscyplinie naukowej, a także udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. NDC oferuje w tej kategorii jedno 3-miesięczne stypendium rocznie.
 • Starsi Stypendyści: Kandydaci ubiegający się o stypendium Senior Eisenhower Defense Fellowship muszą posiadać tytuł doktora w odpowiedniej dyscyplinie oraz co najmniej dziesięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania stopnia doktora, a także udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. NDC oferuje w tej kategorii jedno 5-miesięczne stypendium rocznie.

Nadrzędnym celem Programu Stypendiów Rezydentów jest promowanie badań i analiz polityki w obszarach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania państw członkowskich NATO, a także jego partnerów.

W trakcie trwania stypendium stypendyści zobowiązani są do:

 • prowadzić badania nad swoim projektem badawczym i napisać esej badawczy;
 • zaprezentować swój projekt badawczy przed zakończeniem stypendium;
 • w razie potrzeby pełnić rolę mentora projektu badawczego komisji w ramach kursu dla seniorów NDC
 • udział w działaniach badawczych NDC.

Stypendyści przebywają w Rzymie podczas trwania stypendium.

Zgłoszenie i procedura selekcji

Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line i przesłać podpisaną kopię Regulaminu Stypendium na 2024 r. oraz, w jednym pliku pdf CV, dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz krótką biografię na następujący adres e-mail: fellowships@ndc.nato.int

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2023 r.

Propozycja badań musi mieć związek z bieżącą agendą i przyszłością NATO (propozycje badań niezwiązanych z NATO lub niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę).

Wybrani kandydaci są powiadamiani na piśmie.

W procesie selekcji bierze się pod uwagę CV kandydata (publikacje i wcześniejsze doświadczenie badawcze), a także jego propozycję badawczą i to, na ile jest ona istotna dla NATO.

Informacje pochodzą ze strony: www.ndc.nato.int

Ogłoszenie przetłumaczyła: Martyna Dziura

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

NATO Defense College
Via Giorgio Pelosi 1
00143, Rome - Italy

pao@ndc.nato.int
www.ndc.nato.int