Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci13
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • sztuka/muzyka3
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • Europa2
 • Australia3
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Turcja2
 • Węgry1
 • Unia Europejska1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Japonia3
 • online3
 • Łotwa1
 • Singapur2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa5
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty studyjne i badawcze DAAD 2024: Język, historia, kultura mniejszości niemieckiej

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
języki obce, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.12.2024

Stypendia na pobyty studyjne i badawcze DAAD 2024: Język, historia, kultura mniejszości niemieckiej

UWAGA:

Zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie i należy je złożyć w DAAD najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym pobytem.

Cel programu

Promocja niemieckiego szkolnictwa uniwersyteckiego i zaangażowania akademickiego w tematykę mniejszości niemieckich w krajach, w których reprezentowane są mniejszości niemieckie. Stypendium umożliwia dalsze pobyty szkoleniowe i badawcze na niemieckich uniwersytetach w zakresie języka niemieckiego jako języka obcego, języka niemieckiego jako języka ojczystego, języka niemieckiego jako języka mniejszości, nauczania języka niemieckiego, filologii germańskiej, germanistyki oraz nauk kulturowych, społecznych i humanistycznych z nawiązanie do kultury i historii mniejszości niemieckich.

Kto może złożyć wniosek?

 • Bardzo dobrze wykwalifikowani absolwenci, doktoranci, młodzi naukowcy lub
 • Wykładowcy/(asystenci) profesorowie

z zakresu języka niemieckiego jako języka obcego, języka niemieckiego jako języka ojczystego, języka niemieckiego jako języka mniejszości, nauczania języka niemieckiego, filologii germańskiej, germanistyki oraz nauk kulturowych, społecznych i humanistycznych w odniesieniu do kultury i historii mniejszości niemieckich.

O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby, które już robią doktorat na niemieckiej uczelni lub są zatrudnione.

Co jest finansowane?

Pobyty badawcze i szkoleniowe w państwowych lub uznanych przez państwo niemieckich uniwersytetach lub pozauniwersyteckich instytucjach badawczych, które realizowane są w porozumieniu z opiekunem naukowym w Niemczech.

Czas trwania finansowania

 • 1-5 miesięcy dla bardzo dobrze wykwalifikowanych absolwentów, doktorantów, młodych naukowców lub
 • 1-3 miesiące dla wykładowców//adiunktów
 • Okres finansowania ustala komisja konkursowa w zależności od projektu i planu prac.
 • Stypendium nie jest odnawialne.

Wybór

O zgłoszeniach decyduje niezależna komisja selekcyjna złożona z naukowców-specjalistów.
Główne kryteria wyboru to:

 • przekonujący i dobrze zaplanowany projekt badawczy lub szkoleniowy
 • osiągnięcia akademickie.

Dodatkowo, ocenie podlegają także złożone dodatkowe dokumenty potwierdzające przydatność zawodową lub informujące o zaangażowaniu pozazawodowym.

Kryteria selekcji:

Kwalifikacje zawodowe (udokumentowane: świadectwami uniwersyteckimi, raportami, publikacjami):

 • Zajęcia i czas trwania studiów
 • Jeśli dotyczy, osiągnięcia akademickie po ukończeniu studiów (np. publikacje, wykłady, wkłady konferencyjne)

Jakość projektu badawczego (udokumentowana: prezentacją projektu badawczego, harmonogramem, raportami, dowodem kontaktów, znajomością języków, jeśli dotyczy):

 • Jakość prezentacji technicznej projektu badawczego i prac przygotowawczych
 • Oryginalność, aktualność i aktualność projektu
 • Uzasadnienie pobytu w Niemczech i wybór uczelni przyjmującej
 • Wykonalność i spójność pracy i harmonogramu (etapy analizy i oceny, w razie potrzeby znajomość języków)
 • Włączenie projektu do ogólnego projektu doktoranckiego (pod względem treści/czasu), jeśli ma to zastosowanie
 • Znaczenie projektu badawczego i pobytu w Niemczech dla planów naukowych i zawodowych

Kryteria niedyscyplinarne (udokumentowane: CV, certyfikaty, jeśli dotyczy):

 • Wiedza i umiejętności nietechniczne (np. poprzez działalność zawodową lub wolontariat, dalsze szkolenia)
 • Zaangażowanie w sprawy samorządu akademickiego i polityki uniwersyteckiej
 • Zaangażowanie polityczne, społeczne, kulturalne, rodzinne (okresy rodzicielskie lub opiekuńcze itp.), zaangażowanie społeczne

Dalsza informacja

Należy ubiegać się wyłącznie o pełne miesiące.

Zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie i należy je złożyć w DAAD najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym pobytem.
Uwaga dla osób ubiegających się o wizę z krajów objętych obowiązkiem wizowym:
Przy wyborze żądanego okresu należy zwrócić uwagę na dodatkowe terminy składania wniosków o wizę.

Więcej informacji (w języku niemieckim): www2.daad.de

Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Więcej stypendiów zagranicznych czeka na Ciebie w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel. +48 22 395 54 00
daad@daad.pl
www.daad.pl