Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci13
 • absolwenci13
 • doktoranci25
 • naukowcy17
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne23
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Włochy3
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Japonia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na łączone studia magisterskie IFRoS Erasmus Mundus z dziedziny robotyki 2022

organizator:

Universitat de Girona, University of Zagreb, Eötvös Loránd University

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Chorwacja, Hiszpania, Węgry
termin składania wniosków: 14.02.2022

Stypendia na łączone studia magisterskie IFRoS Erasmus Mundus z dziedziny robotyki 2022

Intelligent Field Robotic Systems (IFRoS) to dwuletni program studiów magisterskich (wartość 120 punktów ECTS), współtworzony przez Uniwersytet w Gironie (UdG, Hiszpania) wraz z Uniwersytetem w Zagrzebiu (UNIZG, Chorwacja) i Uniwersytetem Loránda Eötvösa (ELTE, Węgry).

IFRoS jest skierowany do nowego pokolenia inżynierów, którzy w najbliższej przyszłości będą pracować nad nowymi aplikacjami i narzędziami rozszerzającymi możliwości robotów polowych. Technologia stojąca za tymi systemami pochodzi z różnych obszarów badawczych, takich jak m.in. sztuczna inteligencja, komputerowe rozpoznawanie obrazu, sterowanie, sensoryzacja, uczenie maszynowe. Wszystkie te dziedziny podlegają szybkiej ewolucji w ramach obecnej rewolucji cyfrowej. IFRoS rozwiązuje problem braku programów magisterskich dedykowanych pracy nad inteligentnymi robotami, a w szczególności nad robotami polowymi.

Studenci mogą wybierać między dwoma różnymi planami programu, wedle swoich preferencji. Program podzielony jest na cztery semestry po 30 punktów ECTS. Pierwsze dwa semestry odbywają się w Gironie i zapewniają solidne podstawy robotyki polowej, ze szczególnym uwzględnieniem robotów lądowych i morskich. W trzecim semestrze studenci mogą wybrać między specjalizacją w zakresie systemów wielu robotów i pojazdów latających w Zagrzebiu lub specjalizacją w zakresie systemów autonomicznych i samojezdnych pojazdów lądowych w Budapeszcie. W trakcie ostatniego semestru studenci przygotują pracę magisterską, która może zostać poprowadzona przez dowolną z trzech uczelni lub partnerów stowarzyszonych.

Studenci, którzy wybiorą specjalizację w zakresie systemów wielu robotów i pojazdów latających, otrzymają jeden wspólny dyplom od instytucji koordynującej (UdG). Studenci, którzy ukończą specjalizację z systemów autonomicznych i samojezdnych pojazdów lądowych, otrzymają podwójny dyplom przyznawany zarówno przez UdG, jak i ELTE.

Trzy dziedziny robotyki ujęte w programie IFRoS – robotyka lądowa, morska i lotnicza – opierają się na doświadczeniu trzech uniwersytetów oraz grupy 22 partnerów stowarzyszonych. Są to instytucje wiodące w różnych zastosowaniach robotyki polowej, takich jak nauki o morzu, kontrola przemysłowa, eksploracja, energia i inne.

Szczególną uwagę zwraca się na integrację studentów zagranicznych, podejmując różne działania mające na celu zmniejszenie luki kulturowej i stworzenie silnej „tożsamości IFRoS”. Podczas tygodnia integracyjnego i Dnia IFRoS odbędą się zajęcia z lokalnymi studentami, które pomogą zrozumieć różnorodne aspekty kulturowe Girony, Zagrzebia i Budapesztu. Niektóre z modułów IFRoS zostaną również udostępnione lokalnym studentom. Takie działania są częścią doświadczenia IFRoS, które znacznie wykracza poza sumę standardowych kursów akademickich oferowanych przez uczelnie partnerskie.

IFRoS jest skierowany do studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach związanych z informatyką, matematyką, robotyką lub inżynierią (elektronika, przemysł, mechanika itp.) i chcą pogłębić wiedzę z zakresu robotyki polowej. Kryteria rekrutacji opierają się na bardzo dobrych wynikach w nauce kandydata na studiach pierwszego stopnia (wymagane 180 ECTS), znajomości języka angielskiego, liście motywacyjnym i listach polecających.

Stypendia EMJMD obejmują wszystkie koszty studiów (w tym czesne, pełne ubezpieczenie i wszelkie inne obowiązkowe koszty związane z uczestnictwem studenta w kursie), dodatek na podróż i koszty związane z relokacją, a także stypendium na pokrycie kosztów życia, przyznawane na cały czas trwania studiów.

Więcej informacji na temat stypendium i opłat znajduje się na stronie Organizatora.

Uwaga: zgodnie z przepisami UE uwzględniana jest równowaga geograficzna. Nie więcej niż 3 kandydatów tej samej narodowości może otrzymać stypendium EMJMD podczas tego samego naboru.

Termin składania wniosków o przyjęcie ze stypendium Erasmus+: 14 lutego 2022 r.

Termin składania wniosków dla studentów samodzielnie pokrywających czesne i koszty studiów: 14 maja 2022 r.

Rozpoczęcie studiów: początek września 2022 r.

Informacje pochodzą ze strony: ifrosmaster.org

W naszej bazie znajduje się wiele różnorodnych stypendiów zagranicznych!

Kontakt

IFROS Consortium Secretariat, University of Girona
Campus Montilivi IV
17003 Girona
tel. +34 669 20 24 74
info@ifrosmaster.org
ifrosmaster.org