Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci20
 • absolwenci19
 • doktoranci15
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • RÓŻNE8
 • chemia/biologia1
 • nauki humanistyczne5
 • kulturoznawstwo1
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki polityczne/dziennikarstwo4
 • języki obce1
 • historia2
 • nauki przyrodnicze4
 • informatyka3
 • stosunki międzynarodowe2
 • kierunki techniczne5
 • nauki społeczne5
 • medycyna4
 • finanse/zarządzanie3
 • nauki ścisłe3
 • DOWOLNA13
 • biznes2
 • inżynieria5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Indie1
 • cały świat3
 • Estonia1
 • Stany Zjednoczone3
 • Australia3
 • Kanada2
 • Belgia1
 • Japonia1
 • Austria1
 • Unia Europejska2
 • Niemcy9
 • Szwajcaria1
 • Europa1
 • Chiny2
 • Włochy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

organizator:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci, naukowcy
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 05.07.2018

Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza studentów i młodych pracowników naukowych z krajów byłego ZSRR do aplikowania o Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy – wybitnego polskiego botanika, profesora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, który opracował m.in. preparat torfowy nazywany jego nazwiskiem.

Profesor Tołpa od 1951 roku był organizatorem wyodrębnionej z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Rolniczej i Wydziału Rolniczego. W latach 1951-1954 sprawował funkcję pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (dzisiejszego Uniwersytetu |Przyrodniczego we Wrocławiu). Przez wiele lat był aktywny w Międzynarodowym Towarzystwie Torfowym, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego (1970-1974). Był członkiem wielu Komitetów PAN, Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Angażował się w sprawy ochrony przyrody na terenie Bagien Biebrzańskich i w Karkonoskim Parku Narodowym.

Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy przyznawane są dla:

 • studentów pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR, podejmujących studia dzienne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
 • młodych pracowników naukowych – w wieku do lat 35 – będących obywatelami państw byłego ZSRR, na realizację krótkoterminowych – do 3 miesięcy staży naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wysokość stypendiów, roczny limit przyjęć na studia oraz limit miesięcy stażowych na dany rok akademicki, ustala Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zasady kwalifikacji kandydatów na stypendium studenckie:

 1. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy może otrzymać tylko ten kandydat, który wcześniej zostanie zakwalifikowany na studia.
 2. Kandydat ubiegający się o stypendium studenckie winien:
 • wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego, potwierdzonymi przez Konsulat RP,
 • załączyć opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania,
 • złożyć za pośrednictwem Konsulatu RP podanie o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek studiów dziennych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

3. Wstępną kwalifikację kandydatów – z uwzględnieniem limitu przyjęć na dany rok akademicki – przeprowadzają Konsulaty RP.
4. Wyboru kandydatów dokonuje Komisja ds. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na podstawie oceny dokumentacji kandydata przesłanej do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu nie później niż do 5 lipca każdego roku.
5. Listę kandydatur proponowanych do stypendium Komisja przedkłada Rektorowi do ostatecznej akceptacji, najpóźniej do 10 lipca danego roku.
6. O przyznaniu stypendium Komisja powiadamia zainteresowanych kandydatów najpóźniej do 15 lipca każdego roku.

Szczegółowe informacje: Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Informacje pochodzą ze strony nawa.gov.pl

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
Wrocław


www.upwr.edu.pl