Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci17
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • języki obce3
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka4
 • prawo2
 • literatura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia/biznes4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja3
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Niemcy2
 • Europa1
 • Australia1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia1
 • Stany Zjednoczone4
 • cały świat4
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Korea Południowa1
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Tajwan1
 • online1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dziennikarzy „Klimat i Energia” 2023

organizator:

Internationalen Journalisten-Programme e.V.

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 20.01.2023

Stypendia dla dziennikarzy „Klimat i Energia” 2023

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Programy Dziennikarskie“ (Internationalen Journalisten-Programme, IJP) organizuje w 2023 roku kolejny program stypendialny dla dziennikarzy, którzy chcieliby przez sześć do ośmiu tygodni zajmować się konkretnymi zagadnieniami związanymi z energią i zmianami klimatu.

Możliwość skorzystania z udziału w programie ma dziesięciu dziennikarzy z Polski i Niemiec. Termin składania wniosków mija 20 stycznia 2023 r.

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju-gospodarza programu z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy. Stypendyści zdobędą bardziej pogłębioną i bardziej szczegółową wiedzę z zakresu klimatu i energii, otrzymując możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracy w międzynarodowym gronie oraz doskonalenia swych kwalifikacji. W czasie trwania stypendium uczestnicy programu „Klimat i Energia” zapoznają się z transgranicznym projektem pozyskiwania informacji na wspólnie wybrany temat.

Program stypendialny zainauguruje tematyczne seminarium wprowadzające. Następnie dziennikarze udadzą się do wybranych redakcji różnych typów mediów. Dziennikarki i dziennikarze z Niemiec gościć będą w czasie trwania stypendium w środkach masowego przekazu w jednym z ww. krajów, a dziennikarzy zagranicznych przyjmą w tym czasie do siebie redakcje niemieckich mediów. IJP wybiera je w porozumieniu ze stypendystami, biorąc pod uwagę ich zainteresowania i kwalifikacje. Stypendyści uczestniczą w pracy goszczących ich redakcji, ale realizują też własne materiały i przesyłają korespondencje do redakcji w swoim kraju. Podczas trwającego od sześciu do ośmiu tygodni pobytu stypendialnego dziennikarze poznają bliżej goszczący ich kraj, nawiązują osobiste kontakty z koleżankami i kolegami po fachu oraz pogłębiają wiedzę w zakresie klimatu i energii. Na trzydniowym seminarium końcowym uczestnicy programu zostaną poproszeni o przedstawienie 3- stronicowego sprawozdania podsumowującego ich doświadczenia oraz o przekazanie materiałów dziennikarskich zrealizowanych w czasie pobytu stypendialnego.

Wszystkich stypendystów zachęca się do utrzymywania nawiązanych kontaktów za pośrednictwem grupy absolwentów programu z Niemiec i z ponad 45 innych krajów.

Stypendium w wysokości 3 800 euro wypłacane jest jednorazowo. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie części kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy sami ponoszą dodatkowe koszty.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarki i dziennikarze z ww. krajów, redaktorzy i freelancerzy z różnych środków masowego przekazu – prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych.

Znajomość języka kraju goszczącego nie jest wymagana. Pożądany jest niezbędny do pracy poziom zaawansowania w zakresie znajomości języka angielskiego i musi być potwierdzony.

Jeśli program nie odbędzie się z powodu kryzysu wywołanego Covid-19 lub odbędzie się w późniejszym terminie, wszystkie aplikacje zachowają ważność. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o zmianach.

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

 • Tabelaryczny życiorys ze zdjęciem
 • Opinię kierownika działu lub redaktora naczelnego wyrażającą też poparcie dla składanej aplikacji
 • dwie próbki materiałów tekstowych
 • dwie preferencje dotyczące miejsca odbycia stypendium – media lub kraj związkowy/miasto

Aplikacje należy przesyłać mailowo z załącznikami w JEDNYM pliku PDF na adres: koch@ijp.org

Jeśli masz pytania dotyczące programu lub aplikacji, skontaktuj się z: Susanne Koch koch@ijp.org

Informacje pochodzą ze strony: www.ijp.org

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych, dostępne w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Internationalen Journalisten-Programme e.V.
Postfach 31 07 46
10637 Berlin
tel. +49 (030) 9174 6910
koch@ijp.org
www.ijp.org