Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci19
 • naukowcy14
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • projektowanie/architektura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • prawo1
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • języki obce1
 • różne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Japonia1
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Rumunia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Australia1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
 • Austria1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja2
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • online1
 • Niemcy5
 • Europa3
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania3
 • Francja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa9
 • firma3
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia BAS na naukę w szkole z internatem na lata 2022-2024

organizator:

British Alumni Society

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 20.02.2022

Stypendia BAS na naukę w szkole z internatem na lata 2022-2024

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza dwunastą edycje programu Stypendia BAS.

Dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem, całkowite zwolnienie z czesnego i opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w internacie, matura angielska lub międzynarodowa na koniec nauki. W tym roku dostępne będzie dziesięć miejsc w ośmiu renomowanych szkołach, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Kwalifikacja odbywa się pod patronatem Oxford and Cambridge Society Poland oraz Oxford University Press, pod nadzorem merytorycznym Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminem maturalnym w systemie angielskim A-level, lub matury międzynarodowej – IB.

Termin składania zgłoszeń upływa 20 lutego 2022.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach: 

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska). Kandydatki zobowiązują się do wyboru przedmiotów ścisłych 
 2. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna), kandydaci zobowiązani sa wybrać program IB
 3. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 4. Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 5. Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 6. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 7. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane. 

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają koszty wizy, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, dojazdów, oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). 

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: druga klasa LO; 
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym; 
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym; 
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty: średnia z wyniku centylowego z jęz. polskiego i matematyki co najmniej 85% , (wynik w skali centylowej jest wskazany na zaświadczeniu o wyniku egzaminu jako odsetek osób, które uzyskały wynik taki sam lub niższy); 
 • Jednocześnie wynik w skali centylowej z każdego z tych dwóch przedmiotów nie może być niższy niż 80%; 
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia I klasy LO – co najmniej 4,50; 
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.; 
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 160 000 PLN netto w roku 2020 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły w jęz. angielskim, ewentualnie w języku polskim, z oryginalnymi podpisami, plus tłumaczenie na język angielski; 
 • kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy; 
 • kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty; 
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim; 
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata; 
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2020 nie przekraczał 160.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest nie później niż w kwietniu 2022.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem: 

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2022 (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie bas.org.pl.

W razie pytań Organizatorzy proszą o kontakt: marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

UWAGA! ORGANIZATORZY NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE ZAKŁÓCENIA PROCESU KWALIFIKACJI SPOWODOWANE SYTUACJĄ PANDEMICZNĄ W POLSCE LUB WIELKIEJ BRYTANII.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Znajdźcie także inne stypendia do Wielkiej Brytanii, a także sięgnijcie do artykułu o studiowaniu w UK

Kontakt

British Alumni Society Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
tel. +48 665 65 85 25
marzena.reich@bas.org.pl
www.bas.org.pl