Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci20
 • absolwenci19
 • doktoranci15
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • RÓŻNE8
 • chemia/biologia1
 • nauki humanistyczne5
 • kulturoznawstwo1
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki polityczne/dziennikarstwo4
 • języki obce1
 • historia2
 • nauki przyrodnicze4
 • informatyka3
 • stosunki międzynarodowe2
 • kierunki techniczne5
 • nauki społeczne5
 • medycyna4
 • finanse/zarządzanie3
 • nauki ścisłe3
 • DOWOLNA13
 • biznes2
 • inżynieria5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Indie1
 • cały świat3
 • Estonia1
 • Stany Zjednoczone3
 • Australia3
 • Kanada2
 • Belgia1
 • Japonia1
 • Austria1
 • Unia Europejska2
 • Niemcy9
 • Szwajcaria1
 • Europa1
 • Chiny2
 • Włochy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia badawcze Fundacji Canon 2019

organizator:

Canon Foundation

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendia badawcze Fundacji Canon 2019

Fundacja Canon oferuje stypendia dla wysoko wykwalifikowanych naukowców europejskich na badania w Japonii.

Stypendia są udzielane na okres od trzech miesięcy do jednego roku.

Fundacja wspiera wszystkie dziedziny badań, bez ograniczeń. Wnioskodawcy nie muszą studiować lub być zatrudnieni w momencie składania wniosku.

Stypendyści mogą swobodnie wybrać instytucje przyjmujące i gospodarzy w Japonii. O stypendia naukowe Fundacji Canon można ubiegać się, gdy osiągnięte zostanie porozumienie o współpracy między gościem-badaczem a proponowaną instytucją goszczącą oraz ułożony zostanie plan badań.

Wnioski mogą również składać członkowie organizacji handlowych, przemysłowych, rządowych lub zawodowych.

Wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich krajów europejskich (w tym Izraela, Turcji, krajów bałkańskich i bałtyckich). Muszą oni posiadać obywatelstwo danego kraju.

Kandydaci powinni uzyskać co najmniej tytuł magistra w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wnioski kandydatów którzy uzyskali kwalifikacje ponad dziesięć lat temu również będą rozpatrzone, jeśli dostarczą oni dodatkowe informacje uzupełniające w swoich wnioskach.

Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy udają się do Japonii po raz pierwszy.

Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku. Rozpatrzenie wniosków trwa kilka miesięcy. Ostateczne decyzje komisji rekrutacyjnej zostaną przesłane do wnioskodawców pocztą elektroniczną przed końcem grudnia. W związku z tym, najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia stypendium jest 1 stycznia roku następnego.

Wysokość wsparcia finansowego dla stypendystów wynosi od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie.

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online na stronie Organizatora, dostępnym po zarejestrowaniu się.

Lista dokumentów, które należy przesłać dostępna jest tutaj.

Informacje pochodzą ze strony www.canonfoundation.org.

Więcej stypendiów zagranicznych znajduje się na tej stronie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, zapraszamy także do kalendarium stypendialnego.

Kontakt

Canon Foundation in Europe
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen, Holandia
tel. 0031 20 545 8934
foundation@canon-europe.com
www.canonfoundation.org