Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia badawcze Fundacji Canon 2019

organizator:

Canon Foundation

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendia badawcze Fundacji Canon 2019

Fundacja Canon oferuje stypendia dla wysoko wykwalifikowanych naukowców europejskich na badania w Japonii.

Stypendia są udzielane na okres od trzech miesięcy do jednego roku.

Fundacja wspiera wszystkie dziedziny badań, bez ograniczeń. Wnioskodawcy nie muszą studiować lub być zatrudnieni w momencie składania wniosku.

Stypendyści mogą swobodnie wybrać instytucje przyjmujące i gospodarzy w Japonii. O stypendia naukowe Fundacji Canon można ubiegać się, gdy osiągnięte zostanie porozumienie o współpracy między gościem-badaczem a proponowaną instytucją goszczącą oraz ułożony zostanie plan badań.

Wnioski mogą również składać członkowie organizacji handlowych, przemysłowych, rządowych lub zawodowych.

Wnioski mogą składać naukowcy z wszystkich krajów europejskich (w tym Izraela, Turcji, krajów bałkańskich i bałtyckich). Muszą oni posiadać obywatelstwo danego kraju.

Kandydaci powinni uzyskać co najmniej tytuł magistra w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wnioski kandydatów którzy uzyskali kwalifikacje ponad dziesięć lat temu również będą rozpatrzone, jeśli dostarczą oni dodatkowe informacje uzupełniające w swoich wnioskach.

Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy udają się do Japonii po raz pierwszy.

Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku. Rozpatrzenie wniosków trwa kilka miesięcy. Ostateczne decyzje komisji rekrutacyjnej zostaną przesłane do wnioskodawców pocztą elektroniczną przed końcem grudnia. W związku z tym, najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia stypendium jest 1 stycznia roku następnego.

Wysokość wsparcia finansowego dla stypendystów wynosi od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie.

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online na stronie Organizatora, dostępnym po zarejestrowaniu się.

Lista dokumentów, które należy przesłać dostępna jest tutaj.

Informacje pochodzą ze strony www.canonfoundation.org.

Więcej stypendiów zagranicznych znajduje się na tej stronie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, zapraszamy także do kalendarium stypendialnego.

Kontakt

Canon Foundation in Europe
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen, Holandia
tel. 0031 20 545 8934
foundation@canon-europe.com
www.canonfoundation.org