Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci11
 • absolwenci5
 • doktoranci14
 • naukowcy6
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka3
 • prawo1
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne11
 • ekonomia/biznes3
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Australia1
 • Austria2
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Indie1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • cały świat5
 • Niemcy4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa5
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Scientific Exchange Grants na krótkie wyjazdy badawcze

organizator:

EMBO

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Europa, Indie, Singapur, Turcja
termin składania wniosków: 30.09.2024

Scientific Exchange Grants na krótkie wyjazdy badawcze

Program Scientific Exchange Grants  ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej, umożliwiającej transfer wiedzy specjalistycznej.

Korzyści
Koszty podróży i stypendium
Granty EMBO na wymianę naukową pokrywają koszty podróży i utrzymania stypendysty, ale nie osób pozostających na jego utrzymaniu. Stawka utrzymania zależy od odwiedzanego kraju. Granty na wymianę naukową nie zapewniają dodatkowego finansowania kursów, podróży konferencyjnych, opłat za stanowiska badawcze ani kosztów ogólnych. EMBO nie pokrywa kosztów wizy.

Czas trwania wsparcia
Granty są przeznaczone na wizyty trwające od jednego tygodnia (siedem dni) do trzech miesięcy (90 dni). Nagrodzeni wnioskodawcy mogą pozostać na wizycie badawczej przez dodatkowe trzy miesiące (maksymalnie), jednak EMBO nie zapewnia wówczas finansowania. Możliwe jest też bezpośrednie ubieganie się o więcej niż trzy miesiące (do sześciu), ale grant EMBO musi zostać wykorzystany na pierwsze trzy miesiące wizyty.

Kto może aplikować?

Kandydaci muszą być aktywnymi naukowcami na dowolnym etapie kariery, z co najmniej rocznym doświadczeniem badawczym na poziomie doktoranta lub równoważnym w momencie składania wniosku.

Granty EMBO na wymianę naukową są przyznawane na wymianę badawczą między laboratoriami w państwach członkowskich EMBC, stowarzyszonych państwach członkowskich lub partnerach współpracy. Granty nie są przyznawane na wymianę między dwoma laboratoriami w tym samym kraju.

Tylko w wyjątkowych przypadkach granty mogą być przyznawane na wizyty badawcze poza krajami wymienionymi powyżej. W takich przypadkach konieczne jest uzasadnienie, dlaczego w państwach członkowskich EMBC, stowarzyszonych państwach członkowskich lub u partnerów współpracy nie ma odpowiedniej wiedzy specjalistycznej lub technologii.

Wnioski składane wyłącznie w celu szkolenia w zakresie danej techniki, a nie jako element szerszego projektu badawczego, nie będą rozpatrywane pod kątem finansowania.

EMBO nie rozpatruje również wniosków o przedłużenie wizyt rozpoczętych pod innymi auspicjami lub jako grant pomostowy pomiędzy lub przed długoterminowymi pobytami finansowanymi przez EMBO lub inne organizacje.

Nie będą również rozpatrywane wnioski dotyczące współpracy z byłymi współpracownikami, promotorami prac doktorskich lub podoktorskich, ani wnioski dotyczące pracy w uprzednio odwiedzanych laboratoriach.

Wnioski dotyczące wizyt w laboratoriach w kontekście już istniejącej długoterminowej współpracy lub obejmujące wcześniejsze wymiany naukowców nie będą rozpatrywane.

Wnioski o granty na udział w kursach, warsztatach lub sympozjach nie będą rozpatrywane. Podobnie, granty naukowe EMBO nie zapewniają dodatkowego finansowania kursów, podróży konferencyjnych, opłat laboratoryjnych, kosztów ogólnych ani żadnych innych wydatków wykraczających poza koszty podróży między zaangażowanymi laboratoriami i stawki utrzymania w zależności od odwiedzanego kraju.

Po zakończeniu stypendium kandydaci są zobowiązani do natychmiastowego powrotu do swojego macierzystego laboratorium, gdzie muszą pozostać przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy. Jako dowód wymagane jest podpisane zaświadczenie w języku angielskim z instytucji macierzystej po tym okresie.

Dodatkowe kryteria znajdują się w wytycznych dotyczących grantów na wymianę naukową.

Termin aplikacji

Nie ma ostatecznego terminu składania wniosków, jednak zaleca się złożenie wniosku na trzy miesiące przed proponowaną datą rozpoczęcia. Wnioski należy składać co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia wizyty badawczej.

Proces składania wniosków odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków. Wnioski i dokumentacja uzupełniająca (dwie referencje, akceptacja instytutu przyjmującego) są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków. Wnioski i korespondencja muszą być sporządzone w języku angielskim.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski są oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • CV kandydata, a w szczególności doświadczenie badawcze
 • Jakość projektu, który ma zostać opracowany w laboratorium goszczącym (nowatorstwo, wykonalność)
 • Przydatność laboratorium goszczącego dla proponowanych prac
 • Wartość wymiany dla laboratorium macierzystego.

Po podjęciu decyzji, zwykle w ciągu trzech do czterech miesięcy od złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawcy są niezwłocznie informowani o decyzji.

Informacje pochodzą ze strony: www.embo.org

Sprawdź także inne międzynarodowe stypendia naukowe

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

EMBO
Meyerhofstrasse 1
D-69117 Heidelberg, Niemcy
tel. 0049 6221 8891 0
communications@embo.org
www.embo.org