Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna6
 • literatura3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Rządu Koreańskiego 2024 (Studia licencjackie)

organizator:

National Institute for International Education

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Korea Południowa
termin składania wniosków: 05.10.2023

Program Stypendialny Rządu Koreańskiego 2024 (Studia licencjackie)

Narodowy Instytut Edukacji Międzynarodowej (National Institute for International Education), mając na celu promowanie wymiany międzynarodowej, jak również wspieranie dobrych stosunków pomiędzy krajami uczestniczącymi w programie, ogłasza nabór do Programu Stypendialnego Rządu Koreańskiego. Program stypendialny oferuje edukację na poziomie szkolnictwa wyższego w Korei dla studentów z zagranicy. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów.

Czas i miejsce przyjmowania dokumentów: 21.09.2023(czwartek) – 05.10.2023 (czwartek).

Forma: Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12 w Ambasadzie Republiki Korei w Polsce lub drogą pocztową.

Adres:
Ambasada Republiki Korei
ul. Szwoleżerów 6
00-464 Warszawa

Rozmowa kwalifikacyjna: dla wybranych osób (Organizatorzy skontaktują się osobiście dn. 11 października). Rozmowy odbędą się dn. 18 października w Ambasadzie.

Organizatorzy proszą o dokładne sprawdzenie i przepisanie nazwy jednostki rekrutacyjnej (w j. koreańskim lub angielskim). Jeśli nazwa kierunku zostanie wpisana nieprawidłowo to wniosek zostanie automatycznie odrzucony i nie ma możliwości zmiany kierunku, na który była złożona aplikacja.

Plik Guidelines, w tym sekcja „Requirements for each submitted document”

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub koreańskim (dokumenty w innym języku muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jeden z powyższych języków).

W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał złożyć dokumenty uzupełnione w j. koreańskim Organizatorzy proszą o załączenie tłumaczenia na j. polski bądź angielski, ponieważ jeden z członków komisji stypendialnej będzie przedstawicielem strony polskiej, nieposługającym się j. koreańskim.

Dokumenty wymagające poświadczenia Apostille: akt urodzenia, świadectwo ukończenia szkoły

UWAGA: akty urodzenia wydawane w Polsce nie posiadają informacji o obywatelstwie, a jedynie potwierdzają pokrewieństwo z rodzicami. Konieczne jest dodatkowe załączenie kserokopii paszportów lub dowodów osobistych. W przypadku kandydatek/kandydatów wymagany jest skan paszportu. W przypadku rodziców może być to zarówno paszport, jak i dowód osobisty (o ile na rewersie zawiera informację o obywatelstwie). Kserokopie dokumentów tożsamości nie wymagają dodatkowych potwierdzeń notarialnych itp.

W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał zachować oryginały dokumentów (np. świadectwo) może załączyć tylko ich kopie, o ile będą one posiadały pieczęć potwierdzającą zgodność z oryginałem. W takim przypadku należy uzyskać Apostille na składanej kopii dokumentu.

Należy złożyć jeden zestaw oryginalnych dokumentów oraz trzy zestawy kserokopii zestawu oryginalnego.

Kandydatki przesyłające/dostarczające i kandydaci przesyłający/dostarczający dokumenty aplikacyjne wyrażają zgodę na wgląd w ich dane osobowe przez członków komisji stypendialnej wyznaczonych przez Ambasadę Republiki Korei w Polsce oraz NIIED i wybrane uniwersytety koreańskie w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

Informacje pochodzą ze strony: overseas.mofa.go.kr

Więcej stypendiów zagranicznych dodajemy systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Ambasada Republiki Korei
ul. Szwoleżerów 6
00-464 Warszawa
tel. 22 559 29 00~04, 2934
koremb_waw@mofa.go.kr
overseas.mofa.go.kr