Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna6
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Szwajcaria3
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów na studia zagraniczne

organizator:

Prezydent Miasta Gdańsk

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 31.07.2024

Program Stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów na studia zagraniczne

Stypendium naukowe na studia zagraniczne przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów, w szczególności: czesnego, opłat za mieszkanie oraz wyżywienie dla studentów będących mieszkańcami Miasta Gdańska, rozpoczynających studia za granicą w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

STUDENCI:

 1. Wniosek o przyznanie rocznego stypendium naukowego na studia zagraniczne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca.
 2. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.
 3. Wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą zwracane do Kandydata bez rozpatrzenia.
 4. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany we wniosku po zakończeniu prac Kapituły Stypendialnej w terminie 30 dni od daty upłynięcia terminu składania wniosku.
 5. Warunkiem wypłaty rocznego stypendium na studia zagraniczne jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do 20 września. Stypendium wypłacane jest w ratach przez okres 9 miesięcy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wymagane jest złożenie pisemnego sprawozdania z realizacji stypendium w terminie do 31 lipca.
 6. Jednorazowe stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wypłacane jest w terminie do 15 grudnia przelewem na konto Stypendysty wskazane we wniosku bez konieczności podpisywania umowy stypendialnej oraz składania sprawozdania.

DOKTORANCI:

 1. Stypendyści wyłaniani są w drodze otwartego konkursu ogłoszonego na stronie https://faru.edu.pl/ w terminie do 24 lipca.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w terminie do 15 września poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://faru.edu.pl/.
 3. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu Stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym
 4. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po zakończeniu prac Komisji Konkursowej w terminie do 15 października na stronie https://faru.edu.pl/.
 5. Warunkiem wypłaty Stypendium dla doktorantów jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do dnia 31 grudnia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dotyczy tylko studentów. Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do Urzędu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60

Tryb odwoławczy:

Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Uchwała NR LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Farenheita zmieniona Uchwałą NR LXVI/1701/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/

Zajrzyjcie także do innych ofert stypendiów zagranicznych!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Prezydent Miasta Gdańsk
Wydział Edukacji, Referat Szkół, ul. Kartuska 5

tel. 58 323 68 60

www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/