Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci10
 • absolwenci10
 • doktoranci15
 • naukowcy8
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne5
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura1
 • różne16
 • języki obce3
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • sztuka/muzyka3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia1
 • Stany Zjednoczone5
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Finlandia1
 • Korea Południowa1
 • Włochy2
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Francja2
 • Europa1
 • Australia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Tajwan1
 • cały świat3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa8
 • firma1
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Prezydenckie Stypendium Doktoranckie na Imperial College w Londynie 2022

organizator:

Imperial College London

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 18.03.2022

Prezydenckie Stypendium Doktoranckie na Imperial College w Londynie 2022

Jeśli jesteś dobrze uczącym się studentem studiów licencjackich albo studiów jednolitych magisterskich i masz silną chęć podjęcia studiów doktoranckich w światowej klasy ośrodku badawczym możesz zostać wybrany, aby otrzymać pełne pokrycie czesnego i hojne stypendium w Imperial College London.

Prezydenckie Stypendium Doktoranckie zapewnia szansę pracy w ramach wybranej dziedziny badawczej wraz z wsparciem opiekuna dla do 50 studentów.

W roku akademickim 2022/2023 pierwsze fundowane pobyty rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku, ostatnie 1 listopada 2022 roku. Zarówno na pełny jak i niepełny pobyt możliwe jest uzyskanie stypendium.

Kto może aplikować?

Ten konkurencyjny program ma wyższe niż zwykle wymagania kwalifikacyjne, przyciągając kandydatów, którzy wykazują doskonałe wyniki w nauce i obiecujący potencjał badawczy. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia od utalentowanych kandydatów z Imperial College w Londynie, z Wielkiej Brytanii i z całego świata. Nie ma ograniczeń dotyczących obywatelstwa.

Dostępne wsparcie

W przypadku zakwalifikowania się otrzymasz następujące wsparcie finansowe trwające do 3,5 roku:

 • Pełne pokrycie kosztów czesnego,
 • Stypendium w wysokości 21,800 funtów brytyjskich na rok na pokrycie kosztów utrzymania,
 • Fundusz na materiały w wysokości 2,000 funtów na rok przez pierwsze trzy lata nauki,
 • Program szytych na miarę możliwości i wydarzeń organizowanych przez Graduate School.

Będziesz mieć dostęp do pełnego zakresu wsparcia dostępnego dla doktorantów w Imperial College London, w tym specjalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i studentów zagranicznych.

Wymagania

 1. Kandydaci muszą posiadać lub być w trakcie uzyskiwania tytułu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Wielkiej Brytanii lub równorzędnego.
 2. Kandydaci z tytułem magistra musieli uzyskać dyplom z wyróżnieniem albo, jeżeli jeszcze go nie uzyskali, muszą przedstawić dowody utwierdzające w przekonaniu o otrzymaniu dyplomu z wyróżnieniem w przyszłości. Muszą oni także posiadać tytuł ukończenia studiów pierwszego stopnia w Wielkiej Brytanii lub równorzędny. Kandydaci z kilkoma tytułami magistra muszą uzyskać dyplom z wyróżnieniem w jednym z nich, najbardziej odpowiadającemu ich studiom doktoranckim.
 3. Wnioski są przyjmowane od utalentowanych kandydatów z Imperial College London, Wielkiej Brytanii i całego świata. Nie ma żadnych ograniczeń w związku z obywatelstwem, jednakże niektóre instytuty mogą nie być w stanie udzielać wsparcia studentom zagranicznym.
 4. Kandydaci z dyplomami z zagranicznych instytucji powinni skontaktować się z odpowiednim Działem rekrutacji w celu sprawdzenia czy ich oceny odpowiadają kryteriom stypendium.
 5. Przed złożeniem aplikacji kandydaci muszą skontaktować się z opiekunem z Imperial College London, który zgodzi się na nadzorowanie ich projektu badawczego. Należy wziąć pod uwagę, że opiekunowie mogą nadzorować tylko jednego stypendystę. Proszę sprawdzić stronę President’s PhD Scholarships – Unavailable Supervisors w celu uzyskania większej ilości informacji.
 6. Projekt jest dostępny tylko dla osób składających aplikację lub rozpoczynających studia doktoranckie. Doktoranci obecnie zarejestrowani w Imperial College London nie mogą ubiegać się o to stypendium.

Jak aplikować

Nie ma specjalnego wniosku o przyznanie stypendium. Powinieneś/Powinnaś złożyć aplikację o przyjęcie na studia w Imperial College London przez system rekrutacji online, a jednostka sama zarekomenduje cię do stypendium na podstawie twoich osiągnięć i potencjału.

 1. Gdy zostaniesz poproszony/-a o osobiste oświadczenie, powinieneś/powinnaś załączyć dokument zawierający dwie strony: na pierwszej uzasadnienie swojej kandydatury, a na drugiej propozycje dotyczące twoich badań. Będziesz mógł/mogła uaktualnić swoje dokumenty, jeśli będzie to konieczne w związku z przyjęciem aplikacji i wpisaniu cię na wstępną listę dla stypendystów. Organizatorzy zachęcają do pisania w pierwszej osobie i unikania używania zaimków osobowych wskazujących na płeć.
 2. Gdy zostaniesz poproszony o nazwiska dwóch recenzentów akademickich, nie powinieneś/nie powinnaś uwzględniać osoby proponowanej jako twój opiekun. Organizatorzy zachęcają do udostępnienia tego poradnika twoim dwóm recenzentom, zważając na rekomendowane używanie zaimków niewskazujących na płeć.
 3. W celu kandydowania o Prezydenckie Stypendium Doktoranckie wnioskodawcy muszą wybrać tą opcję w sekcji finansowania w zakładce dodatkowe pytania w formularzu aplikacji online.
 4. Musisz także spełnić wszelkie wymogi dotyczące wniosku określone przez wybrany przez ciebie wydział.

Wybrani kandydaci zostaną zakwalifikowani do następnego etapu programu; proszę zapoznać się z terminami poniżej.

Ocena i wybór

Wnioski będą rozpatrzone w dwóch etapach:

 1. Kandydaci spełniający lub prawdopodobnie spełniający wymogi zostaną zweryfikowani przez wydział, do którego aplikowali. Wydziały przedstawią listę najlepszych kandydatów, która zostanie zaprezentowana Komisji Imperial College Selection Panel do rozpatrzenia.
 2. Ostateczna decyzja w sprawie przyznania stypendium zostanie podjęta przez Komisję Imperial College Selection Panel. Członkowie Komisji to Prorektor ds. badań naukowych i prodziekani ds. badań naukowych. Komisja rozpatrzy wnioski kandydatów z przedstawionej listy z wszystkich wydziałów. Stypendia zostaną przyznane kandydatom, którzy mają największy potencjał.

Kandydaci są oceniani przez wydziały i Komisję Imperial College Selection Panel według następujących kryteriów:

 1. Osiągnięcia akademickie – według opisanych wyników w nauce i ocen, nagród i wyróżnień. Kandydaci muszą posiadać lub być w trakcie uzyskiwania tytułu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Wielkiej Brytanii lub równorzędnego. Kandydaci z tytułem magistra musieli uzyskać dyplom z wyróżnieniem albo, jeżeli jeszcze go nie uzyskali, muszą przedstawić dowody utwierdzające w przekonaniu o otrzymaniu dyplomu z wyróżnieniem w przyszłości. Muszą oni także posiadać tytuł ukończenia studiów pierwszego stopnia w Wielkiej Brytanii lub równorzędny.
 2. Potencjał badawczy – doświadczenie badawcze kandydatów, ich zainteresowania , plan badań naukowych i jego potencjalny wkład w rozwój nauki według opisu w propozycji badań i oświadczeniu wydziału.
 3. Odpowiedniość kandydata – według rekomendacji, wsparcia od zaproponowanego opiekuna i zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakwalifikowani do stypendium kandydaci otrzymają pisemne potwierdzenie przyznania stypendium. Każda oferta miejsca dla doktoranta będzie uzależniona od końcowej rozmowy kwalifikacyjnej z wydziałem oraz (jeśli dotyczy) od uzyskania przez kandydata przewidywanych kwalifikacji.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do stypendium od razu będą rozważani jako kandydaci na studia doktoranckie.

Kiedy powinienem/powinnam spodziewać się decyzji co do wniosku o stypendium?

Wnioski złożone w tym programie stypendialnym będą rozpatrywane w ciągu roku akademickiego.

 • Kandydaci, którzy złożą stypendium przed 5 listopada 2021 i zostaną zakwalifikowani do stypendium, zostaną o tym poinformowani do 31 stycznia 2022 roku.
 • Kandydaci, którzy złożą stypendium przed 7 stycznia 2022 i zostaną zakwalifikowani do stypendium, zostaną o tym poinformowani do 31 marca 2022 roku.
 • Kandydaci, którzy złożą stypendium przed 18 marca 2022 i zostaną zakwalifikowani do stypendium, zostaną o tym poinformowani do 31 maja 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu stypendialnego skontaktuj się z phdscholarshipscheme@imperial.ac.uk

Informacje o pracownikach

Informacje o pracownikach Imperial College London zaangażowanych w przygotowywanie list kandydatów i w proces selekcji wniosków można znaleźć na stronie internetowej Research Office.

Informacje pochodzą ze strony: www.imperial.ac.uk

Ogłoszenie przetłumaczyła: Dagmara Bielerzewska

Sięgnij po więcej stypendiów zagranicznych!

Kontakt

Imperial College London
Exhibition Rd, South Kensington
London SW7 2BX
tel. +44 20 7589 5111
phdscholarshipscheme@imperial.ac.uk
www.imperial.ac.uk