Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci36
 • doktoranci29
 • naukowcy27
 • inni15
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • języki obce4
 • medycyna5
 • literatura4
 • projektowanie/architektura4
 • różne37
 • ekonomia/biznes6
 • nauki humanistyczne/społeczne15
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • sztuka/muzyka7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Białoruś1
 • Polska1
 • Europa6
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone9
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • Wielka Brytania1
 • Chiny2
 • Węgry1
 • Estonia1
 • Litwa1
 • Egipt1
 • Niemcy18
 • cały świat7
 • Australia2
 • Austria2
 • Szwajcaria2
 • Hongkong1
 • Łotwa1
 • Belgia1
 • Japonia3
 • Kanada2
 • Wietnam1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa27
 • firma4
 • instytucja rządowa21
 • samorząd4
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim 2020

organizator:

Parlament Europejski

Rodzaj:
różne, języki obce, nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, ekonomia/biznes
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Francja, Belgia, Unia Europejska, Luksemburg
termin składania wniosków: 30.11.2020

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim 2020

Staże im. Roberta Schumana są płatne i odbywają się w jednej z siedzib Parlamentu Europejskiego – w  Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu – lub też we współpracujących instytucjach w pozostałych państwach członkowskich.

Prezentowany program stażowy został nazwany na cześć Roberta Schumana, jednego z głównych współtwórców projektu integracji europejskiej, który zapoczątkował ponad 70 lat pokoju i dobrobytu w Europie. Zaproponowana przez niego współpraca na rynku wydobycia węgla i stali między Francją a Niemcami stanowiła fundament dla powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszej ze Wspólnot Europejskich, które z czasem przekształciły się w Unię Europejską.

Dlaczego warto aplikować?

Staż im. Roberta Schumana zwiększy Twoje umiejętności i wzbogaci doświadczenie zawodowe. Zapewni Ci wgląd w metody pracy organów Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, najważniejszego forum, gdzie prowadzone są debaty oraz podejmowane decyzje na najwyższym międzynarodowym szczeblu.

Program stażowy ma bardzo szeroką ofertę i umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego w wielu jednostkach i dziedzinach – polityki wewnętrznej i zagranicznej Unii Europejskiej, w zakresie wielojęzyczności, w wydziale finansowym, w sekcji prawnej, w administracji, w departamentach infrastruktury i logistyki, komunikacji czy też w dziale IT.

Parlament Europejski oferuje równe szanse zatrudnienia i zachęca do aplikowania wszystkich kandydatów, bez względu na ich płeć, orientację seksualną, pochodzenie, tożsamość kulturową, wyznanie czy też niepełnosprawność, zapewniając odpowiednie udogodnienia dla osób o zwiększonych potrzebach i o ograniczonej mobilności.

Jako część działań Parlamentu dla uhonorowania dziennikarzy zabitych podczas wykonywania swojej pracy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji oferuje także program staży stworzony ku pamięci Jána Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego zamordowanego w lutym 2018 roku.

Czego oczekują Organizatorzy?

Udział w rekrutacji mogą brać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są obywatelami państw członkowskich bądź też jednego z państw wstępujących lub kandydujących do Unii Europejskiej ( o niewielką liczbę miejsc stażowych mogą ubiegać się także kandydaci spoza ww. krajów);
 • posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej;
 • posługują się biegle przynajmniej dwoma z oficjalnych języków Unii Europejskiej – w tym jednym na poziomie zaawansowanym (warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji dla kandydatów spoza państw członkowskich UE jest bardzo dobra znajomość jednego z wybranych języków: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
 • dostarczą zaświadczenie o niekaralności;
 • nie pracowali ani nie korzystali z żadnego rodzaju praktyk bądź staży przez okres dłuższy niż dwa miesiące w żadnej z instytucji, organów lub agencji należących do Unii Europejskiej;
 • nie odbyli żadnej wizyty studyjnej w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego w przeciągu sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

W celu wysłania zgłoszenia należy wejść na  stronę internetową dla kandydatów oraz:

 1. zaznaczyć odpowiednie oraz aplikować na maksymalnie trzy programy stażowe;
 2. wyselekcjonowane osoby w drugim etapie rekrutacji zostaną poproszone o dosłanie pozostałych dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe;
 3. osoby przyjęte na poszczególne stanowiska otrzymają oficjalne zawiadomienia drogą mailową.

Staże im. Roberta Schumana trwają pięć miesięcy:

 • od 1 października do 28/29 lutego
  • rekrutacja w terminie od 1 do 30 czerwca
 • oraz od 1 marca do 31 lipca
  • rekrutacja w terminie od 1 do 30 listopada.

Zgłoszenia nieterminowe oraz niespełniające podanych wymagań nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.europarl.europa.eu

Tłumaczenie NP

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych!

Kontakt

European Parliament - Trainee Outreach and Recruitment Unit
plt. du Kirchberg
Luxembourg

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu