Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci13
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • prawo2
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • sztuka/muzyka3
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur2
 • Japonia3
 • online3
 • Łotwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • Unia Europejska1
 • Belgia2
 • Litwa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa5
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy

NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera dla doktorantów i naukowców

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 31.05.2024

NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera dla doktorantów i naukowców

Celem Programu NAWA im. Mieczysława Bekkera jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Program jest otwarty dla doktorantów szkół doktorskich i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy, trwające od 3 do 24 miesięcy, pozwalają na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci stypendysty oraz dla stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie może ubiegać się:

 • Doktorant, kształcący się w szkole doktorskiej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
 • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
 • odbyciu stażu podoktorskiego;
 • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia projekt obejmujący jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. Wnioskodawca załącza także zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę podjęcia współpracy i przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

 

Osoby do kontaktu:

                      Naukowcy:                                                                                                           Doktoranci oraz raporty końcowe:

Agnieszka Kawka                                                                                                                          Jan Bąkowski

agnieszka.kawka@nawa.gov.pl                                                                                             jan.bakowski@nawa.gov.pl

+ 48 451 058 646                                                                                                                         +48 451 058 634

Program Bekker NAWA w tym roku został ogłoszony po raz siódmy. Nabór wniosków prowadzony jest od 21 marca do 31 maja 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Przejrzyj też inne oferty zagranicznych stypendiów!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 0048 22 390 35 00
biuro@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl