Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci5
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award 2016/2017

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 03.05.2016

Fulbright Self-Placed Graduate Student Award 2016/2017

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2016-17 na dowolne kierunki z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem i programów MBA.

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2016-17 mija 3 maja 2016 r.

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy – 1 rok akademicki

Organizator oferuje:

 • Stypendium w wysokości do $47 000, przeznaczone na pokrycie kosztów pierwszego roku studiów;
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne;
 • Wizę J-1 dla stypendysty oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.
 • Stypendium może być przyznane w tej samej kwocie lub niższej stypendystom programu kontynuującym naukę na drugim roku studiów. Dofinansowanie drugiego roku również odbywa się na zasadzie konkursu.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • Posiadają tytuł licencjata bądź magistra uzyskany w polskiej uczelni. Tytuł licencjata bądź magistra musi być uzyskany najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu;
 • Nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA dłużej niż pół roku;
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w USA;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

W przypadku przyjęcia na uczelnię, w której całkowity koszt pierwszego roku studiów przekracza oferowane przez Komisję Fulbrighta stypendium, kandydat przedstawia Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.

Wymagane dokumenty
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata do 3 maja 2016 r. kompletnej aplikacji w wersji elektronicznej w systemie Embark oraz wersji papierowej przesłanej na adres Komisji Fulbrighta. Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego oraz następujących dokumentów w języku angielskim:

 • Listu z uczelni amerykańskiej potwierdzającego przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich;
 • Listu motywacyjnego, tzw. Personal Statement;
 • Opisu planów naukowych i/lub badawczych, tzw. Study Research Objective;
 • Życiorysu, tzw. Curriculum Vitae (wzór do pobrania poniżej);
 • Dyplomu ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich razem z suplementem i/lub wykazem ocen albo zaświadczeniem o planowanym ukończeniu studiów do czerwca w roku wyjazdu;
 • Aktualnych wyników testów TOEFL/IELTS;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają za pośrednictwem systemu Embark. Instrukcje dla osób rekomendujących znajdziesz tutaj

Dodatkowo do wersji papierowej aplikacji należy dołączyć:

 • Formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej);
 • Listę kontrolną, tzw. Checklist (wzór do pobrania poniżej);
 • Kartę podpisu, tzw. Signature Form (do pobrania w systemie Embark).

Jak aplikować?
1. Załóż konto w systemie Embark. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

2. Wypełnij formularz aplikacyjny w systemie Embark. Załącz do aplikacji wymagane dokumenty. Ścisłe przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w postaci czytelnych skanów w formacie .pdf.

3. Złóż aplikację elektroniczną w systemie Embark.

4. Wydrukowaną i podpisaną aplikację z systemu Embark wraz z formularzem adresowym, listą kontrolną i kartą podpisu dostarcz do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie w zamkniętej kopercie w terminie do 3 maja br. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony: www.fulbright.edu.pl.

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 22 10 100 49
patrycja.golab@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl

Dokumenty

do pobrania