Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

DAAD 2019/2020 – dotacje na podróże dla grup studenckich

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2018

DAAD 2019/2020 – dotacje na podróże dla grup studenckich

Program ten umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kandydaci
Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I stopnia i wszystkich semestrów studiów II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach w podróży może uczestniczyć kilku doktorantów. Grupa powinna z takim samym stopniem zaawansowania posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.

Czas trwania podróży
7-12 dni

Warunki uzyskania dotacji
Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie.
Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
Program podróży musi być ustalony wspólnie z odwiedzanymi niemieckimi uczelniami/instytucjami (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) i potwierdzony zaproszeniami od niemieckich partnerów.
Program podróży musi obejmować odwiedziny na co najmniej dwóch niemieckich uczelniach, w trakcie których studenci uczestniczą w wykładach oraz ewentualnie ćwiczeniach, spotykają niemieckich nauczycieli akademickich i studentów, uczestniczą w prezentacjach lub dyskusjach. Wieczorami i w weekend realizowany jest program turystyczny podróży.

Wysokość dotacji
50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
Przyznana dotacja będzie przelana na konto uczelni w polskiej walucie.
DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).

Przyznanie dotacji
Decyzję o przyznaniu dotacji na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z osobą uprawnioną do reprezentowania danego wydziału i podpisania umowy z DAAD.
90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży.
Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z podróży w języku niemieckim (lub po uprzednim ustaleniu w języku angielskim). Sprawozdanie to powinno zawierać: listę uczestników podróży, opis przebiegu podróży oraz omówienie konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej dotacji.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
Formularz DAAD: Antragsformular „Studienreisen für polnische Studentengruppen nach Deutschland”, zawierający dane uczelni, daty podróży, listę uczestników z informacjami o wykształceniu i znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz listę i adresy odwiedzanych uczelni, instytucji, firm.
Uzasadnienie: precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży (w dowolnej formie w języku niemieckim).
Szczegółowe przedstawienie programu podróży.
Kopie/skany oficjalnych zaproszeń podających czas, miejsce i charakter spotkania (prosimy nie dołączać korespondencji mailowej).

Uwagi
Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch kolejnych latach.
Formularz oraz uzasadnienie muszą być sporządzone w języku niemieckim.
Jeżeli zamierzeniem podróży jest pobyt tylko w jednym miejscu w Niemczech w celu przeprowadzenia wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, to wniosek o stypendium na tzw. „Praktyki studenckie” („Studienpraktika”) składa niemiecka uczelnia w centrali DAAD w Bonn (Referat P 14). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.daad.de

Termin składania dokumentów
1 listopada na podróże od 1 marca
1 lutego na podróże od 1 czerwca
1 maja na podróże od 1 września

Miejsce składania dokumentów
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Kontakt w przypadku pytań
Anna Sowińska-Szejba
anna.sowinska@daad.pl
tel. 22 395 54 03

Informacje pochodzą ze strony: www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel. 22 395 54 03
anna.sowinska@daad.pl  
www.daad.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz