Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Culture Moves Europe: rezydencje artystyczne 2024

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
literatura, projektowanie/architektura, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
Europa
termin składania wniosków: 15.05.2024

Culture Moves Europe: rezydencje artystyczne 2024

15 marca 2024 został otwarty trzeci nabór wniosków dla gospodarzy rezydencji goszczących. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać podmioty regularnie organizujące działalność artystyczną i twórczą lub/i posiadające zdolność do realizacji międzynarodowego projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej.

Odsłona rezydencyjna Culture Moves Europe zapewnia wsparcie finansowe organizacjom i instytucjom zarejestrowanym jako osoby prawne w jednym z 40 krajów kwalifikujących się do programu Kreatywna Europa. Celem grantu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i osób zawodowo związanych z sektorem kultury w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących.

Edycja rezydencyjna jest skierowana do podmiotów prawnych (np. organizacji non-profit, podmiotów prywatnych, publicznych, fundacji itp.), które działają w obszarze:

 • architektury
 • dziedzictwa kulturowego
 • projektowania, w tym mody
 • literatury
 • muzyki
 • sztuk scenicznych
 • sztuk wizualnych

Culture Moves Europe w odsłonie rezydencyjnej chce wspierać działalność służącą rozwojowi międzynarodowego profilu organizacji, niezależnie od tego, czy jest już instytucją o ugruntowanej pozycji, czy funkcjonuje od niedawna.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

 1. wybór gospodarzy i akceptacja proponowanego projektu
 2. potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą

Aby móc złożyć wniosek, należy:

 • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
 • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych powyżej dziedzin,
 • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub/i posiadać odpowiednie warunki i zasoby (tj. obiekt, usługi, personel, mentoring) do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
 • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej 1 do maksymalnie 5 artystów lub osób zawodowo związanych z kulturą, które legalnie przebywają w co najmniej jednym innym kraju Kreatywnej Europy,
 • zaplanować projekt na minimum 22 dni i maksymalnie 180 dni.

Ponadto:

 • Osoby goszczące powinny być częścią projektu rezydencyjnego w tym samym czasie i przez ten sam czas.
 • Projekt rezydencyjny i pobyt osób muszą być nieprzerwane.
 • Każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu.

Pełną listę kryteriów kwalifikowalności można znaleźć w przewodniku konkursowym.

Można ubiegać się o dofinansowanie projektu rezydencyjnego poprzez propozycję odzwierciedlającą cele programu, jego oczekiwany wpływ oraz realizowaną w narzuconych ramach czasowych. Organizacje powinny zapewnić mentoring dla artystów i osób związanych z kulturą oraz odpowiednie warunki, wsparcie i sprzęt dostosowany do ich specjalizacji, tak aby rezydenci mogli skupić się na swoich indywidualnych lub zbiorowych projektach.

Projekt rezydencyjny powinien realizować maksymalnie dwa z poniższych celów:

 • odkrywanie: prowadzenie badań twórczych i artystycznych;  inspiracja/ praca nad konkretnym lub nowym tematem / dziełem;
 • współtworzenie: angażowanie się w proces twórczy, dążenie do stworzenia nowego działa artystycznego / kulturalnego z artystami z innych krajów;
 • uczenie się: podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez kształcenie pozaformalne (def. w Przewodniku)  lub współpracę z ekspertem
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej: rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych, nawiązywanie kontaktu z nową publicznością.
 • przeprowadzania zmiany: Wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Składając wniosek, należy wskazać wymiar rezydencji:

 • projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni
 • średnioterminowy projekt rezydencyjny: od 61 do 120 dni
 • projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 180 dni

Dotacja pokrywa koszty związane z goszczeniem międzynarodowych artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz koszty związane z ich mobilnością i pobytem.

Harmonogram
Trzeci nabór dla gospodarzy rezydencji trwa od 15 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r., godz. 23.59 CET.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online, kandydaci muszą najpierw utworzyć konto w portalu aplikacji Goethe.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani w marcu 2024 przez Goethe-Institute, organizację odpowiedzialną za realizację programu Culture Moves Europe i zaproszeni do procedowania wyboru artystów/profesjonalistów biorących udział w ich projektach.

Wybrani gospodarze będą mieli rok na ukończenie projektu – czyli do 31 maja 2025.

Należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru. Grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą.

Integracja i zrównoważony rozwój
Culture Moves Europe zapewni specjalne wsparcie osobom niepełnosprawnym i opiekującym się dziećmi. Zapewni również specjalne wsparcie osobom podróżującym do i z krajów i terytoriów zamorskich, a także z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej. Nabór na gospodarzy rezydencji ma na celu zachowanie równowagi płciowej i geograficznej odnośnie wyboru beneficjentów. Program Culture Moves Europe jest również zaangażowany w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Więcej informacji dostępnych jest także na polskiej stronie projektu Kreatywna Europa.

Informacje pochodzą ze strony: culture.ec.europa.eu

Sięgnij po więcej stypendiów zagranicznych dla artystów i pisarzy!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. 0048 22 44 76 180
info@kreatywna-europa.eu
kreatywna-europa.eu