Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie27
  • studenci37
  • absolwenci11
  • doktoranci4
  • naukowcy3
  • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe16
  • inne6
  • sportowe23
  • artystyczne16
  • socjalne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie9
  • międzynarodowe1
  • dolnośląskie2
  • kujawsko-pomorskie3
  • łódzkie1
  • lubelskie2
  • lubuskie2
  • małopolskie2
  • mazowieckie6
  • opolskie1
  • podkarpackie3
  • podlaskie3
  • pomorskie6
  • śląskie3
  • świętokrzyskie1
  • warmińsko-mazurskie5
  • wielkopolskie1
  • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia5
  • szkoła wyższa1
  • firma2
  • instytucja rządowa5
  • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zduńska Wola – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Zduńska Wola

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2021

Zduńska Wola – stypendia sportowe

Zduńskowolscy sportowcy, którzy mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi sukcesami, mają szansę na stypendia wypłacane z budżetu miasta. Wnioskować mogą o nie zawodnicy lub w ich imieniu – ich opiekunowie prawni, kluby czy związki sportowe.

Kto może otrzymać stypendium sportowe?
Stypendium może otrzymać osoba zamieszkująca Zduńską Wolę, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i w okresie przed złożeniem wniosku:

  • zajęła miejsce od 1. do 8. na młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy, mistrzostwach świata lub Europy juniorów lub juniorów młodszych,
  • zajęła miejsce od 1. do 8. na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, mistrzostwach Polski juniorów młodszych lub mistrzostwach Polski młodzików,
  • zajęła miejsce od 1. do 3. na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, mistrzostwach województwa młodzików, juniorów młodszych lub juniorów,
  • zajęła 1. miejsce na zawodach sportowych o zasięgu lokalnym,
  • została powołana do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Pamiętać trzeba, że stypendia są przyznawane na podstawie osiągnięć lub wyników sportowych uzyskanych od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym składa się wniosek.

Jakie dyscypliny muszą uprawić zawodnicy, by ubiegać się o stypendium?
Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli:

  • futsalu,
  • piłce nożnej,
  • siatkówce,
  • koszykówce,
  • rugby,
  • kolarstwie,
  • lekkoatletyce,
  • tenisie stołowym,
  • tenisie ziemnym,
  • pływaniu,
  • strzelectwo sportowe,
  • sportach walki,
  • sportach motorowodnych.

Na jaki czas przyznawane jest stypendium?
Stypendium wypłacane jest w 12 miesięcznych transzach od stycznia do grudnia danego roku.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o przyznanie stypendium?
Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam zawodnik, jego rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty przyjmowane są do 15 października każdego roku i dotyczą sukcesów odniesionych w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września danego roku.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium?
Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Masz pytania dotyczące stypendiów dla sportowców?

Tel.: 43 825-02-32
E-mail: p.holewski@zdunskawola.pl; k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 405

Informacje pochodzą ze strony: zdunskawola.pl

Stypendia dla sportowców z całej Polski można odnaleźć na portalu Moje Stypendium.

Kontakt

Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 02 32
p.holewski@zdunskawola.pl
zdunskawola.pl

Dokumenty

do pobrania