Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zawodowcy w Gorzowie – stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 01.07.2019

Zawodowcy w Gorzowie – stypendia dla uzdolnionych uczniów

Uruchomiono program stypendialny dla uczestników projektu Zawodowcy w Gorzowie – uczniów klas I i II szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz klas I, II i III technikum, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Kryteria obligatoryjne:

1) uczęszczanie do szkoły kształcącej w zawodzie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

2) uzyskanie na zakończenie nauki w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen z dwóch kierunkowych przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 5,00;

Kryteria dodatkowe:

1) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

2) frekwencja w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie co najmniej 90%;

3) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym świadectwem;

4) nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych na warsztatach, kursach i szkoleniach potwierdzonych stosownym zaświadczeniem;

5) uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty co najmniej II stopnia, olimpiad, konkursów i turniejów w zakresie przedmiotów zawodowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami zawodowymi (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.);

6) uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata w konkursach i zawodach organizowanych dla poszczególnych branż zawodowych nieokreślonych w rozporządzeniu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie do 1 lipca 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Wydziału Edukacji.

Więcej informacji na stronie: www.zawodowcy.gorzow.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.zawodowcy.gorzow.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Okólna 2, pok. 101 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
66-400 Gorzów Wlkp.

agnieszka.beszczynska@um.gorzow.pl
www.zawodowcy.gorzow.pl