Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie67
 • studenci49
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni11
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • inne9
 • muzyczne3
 • naukowe92
 • socjalne12
 • sportowe21
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie8
 • śląskie11
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd69
 • inny1
Wróć do listy

Zawodowcy w Gorzowie – stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 01.07.2019

Zawodowcy w Gorzowie – stypendia dla uzdolnionych uczniów

Uruchomiono program stypendialny dla uczestników projektu Zawodowcy w Gorzowie – uczniów klas I i II szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz klas I, II i III technikum, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Kryteria obligatoryjne:

1) uczęszczanie do szkoły kształcącej w zawodzie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

2) uzyskanie na zakończenie nauki w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen z dwóch kierunkowych przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 5,00;

Kryteria dodatkowe:

1) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

2) frekwencja w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie co najmniej 90%;

3) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym świadectwem;

4) nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych na warsztatach, kursach i szkoleniach potwierdzonych stosownym zaświadczeniem;

5) uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty co najmniej II stopnia, olimpiad, konkursów i turniejów w zakresie przedmiotów zawodowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami zawodowymi (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.);

6) uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata w konkursach i zawodach organizowanych dla poszczególnych branż zawodowych nieokreślonych w rozporządzeniu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie do 1 lipca 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Wydziału Edukacji.

Więcej informacji na stronie: www.zawodowcy.gorzow.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.zawodowcy.gorzow.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Okólna 2, pok. 101 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
66-400 Gorzów Wlkp.

agnieszka.beszczynska@um.gorzow.pl
www.zawodowcy.gorzow.pl