Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zambrowskie stypendia im. Papieża Jana Pawła II

organizator:

Urząd Miasta Zambrów

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Zambrowskie stypendia im. Papieża Jana Pawła II

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w terminie od 15 do 31 października 2014r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. Papieża Jana Pawła II.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas maturalnych szkół publicznych ponadgimnazjalnych, uczący się w systemie dziennym i studenci studiów dziennych, studiujący na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Ponadto uczniowie muszą spełniać następujące warunki:
 • uzyskali na świadectwie ukończenia klasy przedmaturalnej średnią ocen nie niższą niż 5,0,
 • dochód netto z miesiąca września 2014r. na osobę w gospodarstwie domowym ucznia nie może przekroczyć kwoty 912 zł,
 • zamieszkują na terenie miasta Zambrów przez okres co najmniej pięciu lat przed datą złożenia wniosku.
Studenci mogą ubiegać się o stypendium jeśli spełniają następujące warunki:
 • uzyskali średnią ocen na studiach w poprzednim semestrze nie niższą niż 4,5, a studenci I roku na świadectwie maturalnym średnią nie niższą niż 5,0,
 • w dniu składania wniosku nie przekroczyli 25 roku życia,
 • dochód netto z miesiąca września 2014r. na osobę w gospodarstwie domowym studenta nie może przekroczyć kwoty 912 zł,
 • zamieszkują na terenie miasta Zambrów przez okres co najmniej pięciu lat przed datą złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium im. Papieża Jana Pawła II znajdują się w uchwale Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006r.
Dodatkowe informacji można uzyskać w pokoju 207 Urzędu Miasta Zambrów lub telefonicznie pod numerem 271-22-10 wew. 37.

Informacje pochodzą ze strony: www.zambrow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
tel. 86 271 22 10 wew. 37

www.zambrow.pl