Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zambrowskie stypendia im. Papieża Jana Pawła II

organizator:

Urząd Miasta Zambrów

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Zambrowskie stypendia im. Papieża Jana Pawła II

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w terminie od 15 do 31 października 2014r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. Papieża Jana Pawła II.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas maturalnych szkół publicznych ponadgimnazjalnych, uczący się w systemie dziennym i studenci studiów dziennych, studiujący na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Ponadto uczniowie muszą spełniać następujące warunki:
 • uzyskali na świadectwie ukończenia klasy przedmaturalnej średnią ocen nie niższą niż 5,0,
 • dochód netto z miesiąca września 2014r. na osobę w gospodarstwie domowym ucznia nie może przekroczyć kwoty 912 zł,
 • zamieszkują na terenie miasta Zambrów przez okres co najmniej pięciu lat przed datą złożenia wniosku.
Studenci mogą ubiegać się o stypendium jeśli spełniają następujące warunki:
 • uzyskali średnią ocen na studiach w poprzednim semestrze nie niższą niż 4,5, a studenci I roku na świadectwie maturalnym średnią nie niższą niż 5,0,
 • w dniu składania wniosku nie przekroczyli 25 roku życia,
 • dochód netto z miesiąca września 2014r. na osobę w gospodarstwie domowym studenta nie może przekroczyć kwoty 912 zł,
 • zamieszkują na terenie miasta Zambrów przez okres co najmniej pięciu lat przed datą złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium im. Papieża Jana Pawła II znajdują się w uchwale Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006r.
Dodatkowe informacji można uzyskać w pokoju 207 Urzędu Miasta Zambrów lub telefonicznie pod numerem 271-22-10 wew. 37.

Informacje pochodzą ze strony: www.zambrow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
tel. 86 271 22 10 wew. 37

www.zambrow.pl