Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne39
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA 2024

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA 2024

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Wnioski w formie papierowej (wniosek, podpisane oświadczenie) wraz z kopiami dyplomów, zaświadczeń, itp. (potwierdzona zgodność z oryginałem) oraz w formie elektronicznej(wniosek, oświadczenie oraz zapisane pojedynczo dyplomy itp. – każdy dyplom lub zaświadczenie w osobnym pdf potwierdzające osiągnięcia).

Wnioski można składać w 2 kategoriach:

Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce
Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej

Wrocławskim programem wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA objęci są uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej pięć ocen celujących na świadectwie oraz posiadają szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim/ okręgowym, a w przypadku szkół podstawowych co najmniej powiatowym.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów należy zaświadczyć kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendia przydzielane w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” mają charakter uznaniowy. Ich liczba jest uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Wrocław na ten cel.

Więcej informacji na ten temat oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.wroc.pl

Inne oferty stypendialne skierowane do uczniów dostępne są w wyszukiwarce MojeStypendium.pl.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 71 777 78 52
kum@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl