Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

woj. mazowieckie – Stypendium dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego

organizator:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 20.09.2022
termin rozstrzygnięcia: 01.10.2022

woj. mazowieckie – Stypendium dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego

Nabór wniosków skierowany jest do osób studiujących na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie RP.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałę nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2022/2023.

W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków, listę kierunków medycznych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli medycy będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium. Nadto w informacjach dodatkowych zamieszczono listę kierunków medycznych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia przyszłych medyków.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwać będzie do 20 września 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1,5 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13,5 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
 2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
 4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 5. zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od: 
  1. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub – w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
  2. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub – w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu
  pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunków medycznych innych niż kierunek lekarski można uzyskać:

 1. w zakładce Stypendia dla medyków,
 2. pod nr tel. 22 59 79 935 lub 22 59 79 919
 3. wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Informacje pochodzą ze strony: mazovia.pl

Po więcej ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej bazy.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 222 500 119
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
mazovia.pl