Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Własny Fundusz Stypendialny UMCS 2023

organizator:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 20.10.2023

Własny Fundusz Stypendialny UMCS 2023

Wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2023/2024 można składać w Biurze Spraw Studenckich (DS HELIOS, ul. Czwartaków 13, pok. 5,6) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

 

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych studentów. Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2023/2024 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2024 r.

Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane będą w kategorii osiągnięcia naukowe.

Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane będą oddzielnie dla:

 • studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2022/2023 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
  a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0;

b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS.

 • studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 łącznie spełnili następujące warunki:

a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,4;
b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów;
c) brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

Liczba miejsc stypendialnych: 12

Informacje pochodzą ze strony: www.umcs.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla studentów i doktorantów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
tel. 81 533 86 27, 81 533 27 42
robert.englot@mail.umcs.pl
www.umcs.pl