Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wieliczka – stypendia dla studentów z niepełnosprawnością

organizator:

Urząd MIasta i Gminy w Wieliczce

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2024

Wieliczka – stypendia dla studentów z niepełnosprawnością

Gmina Wieliczka udziela stypendia dla niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych. Stypendium ma na celu pomoc finansową w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie ich, poprzez podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji na otwartym rynku pracy.

Zachęcamy do składania wniosków na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, z adnotacją: „Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnego studenta”. Wszelkie wyjaśnienia i pomoc w wypełnianiu wniosków otrzymać można w Zespole ds. Programów i Projektów MGOPS Wieliczka w godz. 9.00 – 15.00 , ul. Pocztowa 1.

Pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania również pod nr telefonu 12 26 34 316.
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

 1. posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka,
 3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej,
 4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:

– 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Pomoc finansowa przyznana ze środków Gminy w ramach programu, może obejmować np.:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych,
 • zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dojazdów,
 • opłaty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej

Informacje pochodzą ze strony: www.wieliczka.eu

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

MGOPS Wieliczka
ul. Pocztowa 1
Wieliczka
tel. 12 26 34 316

www.wieliczka.eu