Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Świętochłowice – Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów 2019

organizator:

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 02.09.2019

Świętochłowice – Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów 2019

Uzdolnieni uczniowie i studenci mogą się starać o Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice. Wnioski można składać do 2 września.

Stypendium dla uczniów

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic, bez względu na miejsce zamieszkania. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla ucznia wyróżnieniem indywidualnym, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może się wykazać znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być uczniem szkoły w Świętochłowicach
 • mieć średnią ocen minimum 5,0
 • oraz jedno z poniższych:
  • uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,
  • zajął co najmniej III miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie sportowym/zawodach sportowych oraz dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  • uzyskał osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale
  • prowadzi działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego
  • rozwija swoje umiejętności w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań
  • znacząco pomaga inny ludziom, szczególnie osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi lub prowadzi działalność w ramach wolontariatu.

Stypendium dla studentów

Stypendium przeznaczone jest dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla studenta wyróżnieniem indywidualnym za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być mieszkańcem Świętochłowic
 • być studentem studiów stacjonarnych szkół publicznych
 • nie przekroczyć 25 roku życia
 • mieć średnią ocen minimum 4,8
 • oraz jedno z poniższych:
  • został laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów wiedzy bądź zdobył zagrodę w ogólnopolskich konkursach na prace naukowe lub jest autorem znaczących publikacji naukowych,
  • swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo – badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi,
  • zajął I, II lub III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych na zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny,
  • uzyskał tytuł laureata lub zajął I, II lub III miejsce indywidualnie lub zespołowo w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkurach twórczości artystycznych lub odniósł sukces artystyczny rango co najmniej ogólnopolskiej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.swiony.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi aktualnymi ofertami stypendialnymi dla uczniów oraz dla studentów.

Kontakt

Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
tel. 32 3491-800
um@swietochlowice.pl
www.swietochlowice.pl

Dokumenty

do pobrania