Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Świerklaniec 2023

organizator:

Urząd Gminy Świerklaniec

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.08.2023

Stypendium Wójta Gminy Świerklaniec 2023

Do 10 sierpnia każdego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe Wójta Gminy Świerklaniec. Zasady przyznawania stypendiów określa załączony poniżej regulamin.

Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Świerklaniec, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

 •  osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:
  średnia ocen powyżej 5.80 w klasach V i VI szkoły podstawowej – kwota 500,00 zł
  średnia ocen powyżej 5.50 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – kwota 500,00 zł
  średnia ocen powyżej 5.20 w dziennej szkole ponadpodstawowej – kwota 700,00 zł,
 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:
  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kwota 700,00zł.

O stypendium mogą wnioskować pełnoletni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia  niepełnoletniego.

Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata nie później niż do 30 września danego roku.

Wymagane dokumenty:

 •  wypełniony formularz wniosku (nie ma charakteru obligatoryjnego, pomocniczy wzór),
 • poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem świadectwo lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające uzyskane tytuły laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym roku szkolnym,
  w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa).

Miejsce składania dokumentów:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat (pokój nr 5). W przypadku wniosków nadesłanych za pośrednictwem poczty polskiej, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego,
 • złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy w godzinach jego pracy: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat (pokój nr 5), nr telefonu: 32 / 284 74 00, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez wnioskodawcę lub nieuzupełnienia braków formalnych.

Informacje pochodzą ze strony: samorzad.gov.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

kancelaria@ugswierklaniec.pl