Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe21
 • naukowe38
 • artystyczne27
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Duszniki 2024

organizator:

Urząd Gminy Duszniki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 09.02.2024

Stypendium Wójta Gminy Duszniki 2024

Do piątku 9 lutego 2024 r. można składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Duszniki za I semestr 2023/2024. Nagroda jest przyznawana uzdolnionym uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce – wysoką średnią ocen lub wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach.

Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku od IV do VIII klasy, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Nagroda może zostać przyznana za wysoką średnią na koniec semestru (minimum 5,4 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, tj. jedno z pierwszych trzech miejsc przedmiotowego konkursu lub olimpiady na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Stypendium ma formę nagrody pieniężnej w kwocie minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł. Szczegółowe kwoty w zależności od uzyskanej na koniec semestru średniej ocen czy miejsca w konkursie i olimpiadzie znajdują się w regulaminie.

Regulamin przyznawania stypendium i nagród oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.duszniki.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca”.

WAŻNE !!!

W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Formularz znajduje się na stronie internetowej razem z wnioskiem. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!

Miejsce składania: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 w Dusznikach – Biuro Obsługi Interesanta lub sekretariaty szkół z Dusznik, Grzebieniska, Sędzinka.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzających osiągnięcia ucznia na koniec semestru – np. wydruk z Librusa, ale prosimy wtedy o pieczęć szkoły i podpis wychowawcy albo dyrektora na wydruku. Potwierdzenie średniej może być również zamieszczone we wniosku w sekcji „wypełnia szkoła” – również prosimy by znalazła się tam pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub wychowawcy oraz średnia ocen.

W przypadku osiągnięcia jednego z pierwszych miejsc w konkursie lub olimpiadzie należy dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tego miejsca z pieczęcią organizatora (dyplom, itp.), ewentualnie inny dokument, który stwierdza jednoznacznie uzyskane miejsce.

Informacje pochodzą ze strony: www.duszniki.eu

Inne oferty stypendiów adresowanych do uczniów można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
tel. 61 29 19 075
urzad@duszniki.eu
www.duszniki.eu