Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci36
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe9
 • naukowe38
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla 2020

organizator:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.10.2020

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla 2020

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną na terenie Miasta Przemyśla. Nabór wniosków trwa do 15 września 2020.

Stypendium przyznaje się w następujących dziedzinach:

 • literatura,
 • sztuki plastyczne,
 • muzyka i taniec,
 • teatr i film.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na zrealizowanie określonego projektu w wymienionych dziedzinach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać we własnym imieniu zainteresowani artyści i twórcy. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane ogólne kandydata,
 • wykształcenie,
 • opis przedsięwzięcia objętego stypendium,
 • informacje finansowe o przedsięwzięciu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja twórczości, np. katalogi, recenzje, opinie, płyty itp. W przypadku uczniów i studentów konieczna jest opinia szkoły, uczelni lub innego sprawującego opiekę środowiska.

Prezydent Miasta Przemyśla w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową do wytypowania stypendystów oraz zaproponowania ilości i wysokości stypendiów w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Przemyśla w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Stypendia przyznawane są raz w roku w terminie do 15 października. Wnioski o przyznanie stypendium w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Stypendium Twórcze” należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) do 15 września każdego roku. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem obowiązującym jest następny dzień roboczy. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Niezbędne dokumenty można otrzymać w Wydziale Promocji i Kultury UM, tel. 16 675 20 84.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: portalprzemyski.pl

A w naszej bazie znajdziecie więcej ofert stypendiów dla twórców!

Kontakt

Urząd Miejski w Przemyślu
ul. Rynek 1
37-700, Przemyśl
tel. 16 678 68 20
kancelaria@um.przemysl.pl
www.przemysl.pl

Dokumenty

do pobrania