Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci34
 • absolwenci24
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • muzyczne13
 • inne7
 • sportowe13
 • naukowe18
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne na rok 2012/2013 Żagań

organizator:

Urząd Miasta Żagań

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne na rok 2012/2013 Żagań

Stypendium szkolne na rok 2012/2013 Żagań

Burmistrz miasta Żagań informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych
 • słuchaczom kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

zamieszkałych na terenie miasta Żagań, jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 351,- zł. na jednego członka rodziny.

Formularze wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego będą do pobrania po 15 sierpnia br. w Wydziale Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym ul. Szprotawska lub w Punkcie Informacji Urzędu Miasta.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września br.(do 15 października br. w przypadku słuchaczy kolegium) w Wydziale świadczeń Społecznych – Pałac Książęcy pok. 165.

Informacje pochodzą ze strony: http://umzagan.nazwa.pl/um/

Kontakt

Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 , Żagań
tel. (+48 68) 477 10 40
info@um.zagan.pl
http://umzagan.nazwa.pl/um/