Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
 • socjalne11
 • artystyczne39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Starosty Gliwickiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Stypendium Starosty Gliwickiego

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/314/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego” stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:

 • pobierają naukę w szkole ponadpodstawowej na terenie Powiatu Gliwickiego, oraz:
 • w danym roku szkolnym uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego wynoszącą co najmniej 5,0
  lub
 • tytuł laureata albo finalisty olimpiad międzynarodowych lub krajowych przedmiotowych/zawodowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Wnioski o stypendium należy składać od 30 kwietnia do 30 czerwca każdego roku do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Złożenie wniosku powinno nastąpić po zakończeniu roku szkolnego odpowiednio dla klas programowo najwyższych (po 30 kwietnia 2024 r.) i reszty roczników (po 21 czerwca 2024 r.).

Ponadto:

Wskazanym jest umieszczenie na wniosku lub dołączenie do wniosku informacji zawierającej numer rachunku bankowego (pełnoletniego ucznia lub przedstawiciela ustawowego ucznia), na który zostaną przelane środki lub deklaracji o chęci otrzymania czeku.
We wniosku należy wpisać pełną nazwę i adres szkoły (wskazując również typ szkoły do której uczęszcza uczeń, nie należy wskazywać jedynie nazwy zespołu szkół, np. Technikum nr … im…. w Zespole Szkół… w …). Należy również pamiętać o czytelnym wypełnieniu wniosku (najlepiej komputerowo lub pismem drukowanym) i o jego podpisaniu.

Informacje pochodzą ze strony: starostwo.gliwice.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
tel. 323 326 600
bok@starostwo.gliwice.pl
starostwo.gliwice.pl