Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów 2022

Do końca października studenci, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego Starosty Bełchatowskiego. Pula wynosi 30 tysięcy złotych.
O stypendium Starosty Bełchatowskiego mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich uczelni publicznej lub niepublicznej, studiujący w systemie stacjonarnym lub zaocznym, których stałym miejscem zameldowania jest powiat bełchatowski i którzy nie ukończyli 26 roku życia w dniu składania wniosku. Stypendium ma charakter motywacyjny, jest przyznawane jednorazowo studentom posiadającym wysokie wyniki w nauce oraz osiągającym znaczące sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub w zakresie działalności społecznej. Podstawę do przyznania stypendium w zakresie ocen i uzyskanych osiągnięć stanowi rok akademicki 2021/2022.

Osoba ubiegająca się o tę wyjątkową nagrodę musi spełniać łącznie kilka kryteriów. Są one wymienione w „Warunkach przyznawania Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów” ustalonych przez Radę Powiatu w Bełchatowie (do pobrania tutaj). Są to m.in. uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wymaganych do zaliczenia roku, uzyskanie za rok średniej oceny nie niższej niż 90% maksymalnej średniej z egzaminów, posiadanie prac i publikacji naukowych, posiadanie prac i osiągnięć tematycznie związanych z Powiatem Bełchatowskim.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 •  poświadczenie zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego,
 • imienne zaświadczenie z macierzystej uczelni o statusie studenta oraz o osiągniętej średniej z przedmiotów objętych egzaminem czy kończących się zaliczeniem,
 • osiągnięcia potwierdzone przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję, na rzecz której pracuje student, potwierdzony przez wnioskodawcę wykaz prac studenta, związanych ze spełnieniem kryteriów,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z żadnej przerwy w studiach i niepowtarzaniu roku,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w bełchatowskim starostwie najpóźniej do 31 października lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu). Do 30 listopada wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję, powołaną przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie. Stypendia zostaną wypłacone w grudniu.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-belchatowski.pl

Zobacz, jakie inne stypendia dla studentów znajdują się w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 86 00
powiat@powiat-belchatowski.pl
www.powiat-belchatowski.pl