Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 13.12.2023

Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”

13 listopada 2023 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w projekcie „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”.

Kto może dostać stypendium?

Możesz wziąć udział w projekcie i otrzymać roczne stypendium, jeśli:

 • jesteś uczniem lub uczennicą,
 • uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej:

liceum ogólnokształcącego,

szkoły technicznej,
szkoły branżowej I stopnia,
lub szkoły artystycznej,

 • uczysz się w województwie śląskim,
 • dochód w Twojej rodzinie (w przeliczeniu na jednego członka rodziny) za ubiegły rok nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko do 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • Twoja średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi minimum:
  5,00 (dla klasy 1),
  4,75 (dla klas 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych),
  4,75 lub tytuł laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia (dla klas 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych).

Jak ubiegać się o stypendium?

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa: od 13 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

Co musisz zrobić, aby dostać stypendium?

Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja” – znajdziesz tam obowiązkowe kryteria, które musisz spełnić.

Wypełnij i wygeneruj elektroniczny wniosek w aplikacji – przygotowanie wniosku jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie internetowej projektu; wygenerowanie wniosku w formacie pdf. będzie możliwe po rejestracji w aplikacji oraz wypełnieniu wszystkich pól.

Przygotuj świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i dokumenty związane z dochodem rodziny – wykaz dokumentów niezbędnych do aplikowania zamieściliśmy w § 4 Regulaminu.

Przygotuj – jeżeli Cię to dotyczy – dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, np.:
zaświadczenie z konkursu/olimpiady/turnieju,
orzeczenie o niepełnosprawności.

Zaloguj się na platformie elektronicznej ePUAP.

Wniosek w formacie pdf. wraz z załącznikami podpisz za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego – jeśli nie jesteś pełnoletni/pełnoletnia, wniosek podpisuje Twój rodzic lub opiekun prawny.

Podpisane dokumenty wyślij na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego ePUAP: /UMWSL/skrytka

Czekaj na ogłoszenie wyników naboru, które zostaną podane na stronie internetowej projektu.

Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data wpływu wniosku na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka;
Wnioski złożone w jakiejkolwiek innej formie, niż przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP, jak również przed terminem lub po terminie, określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, zostaną ocenione negatywnie;
stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów – w roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przyznanie stypendiów dla 1 000 uczniów!
Stypendyści są zobowiązani do zrealizowania Planu Rozwoju Ucznia w roku szkolnym, na który przyznawane będzie stypendium (Plan Rozwoju Ucznia musisz złożyć po ogłoszeniu listy rankingowej przyznanych stypendiów);
wnioskodawcy mają obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z:

 • Regulaminem przyznawania stypendiów,
 • Regulaminem użytkownika aplikacji.

Informacje pochodzą ze strony: funduszeue.slaskie.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl
efs-stypendiaplus.slaskie.pl