Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

organizator:

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2019
liczba stypendiów: 3
wartość stypendium: 16 200

Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych ogłasza konkurs na stypendium dla badaczy spoza Polski. Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku.

Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, nie ukończyły 35 roku życia, są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych, prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski, posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

Aby przystąpić do konkursu, Kandydat powinien do dnia 15 stycznia 2019 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: scholar@szzip.pl wypełniony wniosek o stypendium wraz z kompletem załączników, zgodnie z Regulaminem Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych www.szzip.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również wiadomość pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat zasad aplikowania i realizacji stypendium znajdują się w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: scholar@szzip.pl

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora. 

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
https://www.facebook.com/szzip/

Kontakt

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
tel. 535226041
krzysztof.zyla@zajezdnia.org
www.szzip.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek