Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

organizator:

Prezydent Miasta Żory

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2016

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

Stypendium Prezydenta Miasta Żory mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie miasta Żory.
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych jest uzyskanie wzorowej oceny  z zachowania na koniec roku szkolnego oraz spełnienie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych kryteriów:
a)uzyskanie średniej końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej:
-5,4 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
-5,2 dla uczniów gimnazjów,
-5,0 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
-5,0 dla uczniów klas maturalnych oraz zdana matura pisemna z przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
b)uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu, turnieju lub olimpiady na poziomie co najmniej miejskim,
c)udokumentowanie indywidualnych osiągnięć artystycznych na poziomie wojewódzkim (miejsca I – III) lub ogólnopolskim (miejsca I – VI),
d)udokumentowana aktywna działalność społeczna na rzecz szkoły lub miasta oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, samorządu, stowarzyszeń lub wolontariat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedno kryterium wymienione w pkt. 2a-2d, jednak swoją osobą i postawą ma wpływ na wizerunek, promocję i postrzeganie Miasta Żory na rynku ogólnopolskim.

Uwaga! Regulamin może ulec zmianie pod koniec lipca 2016r., zaleca się składanie wniosków w sierpniu 2016r. Aktualny regulamin można sprawdzić na stronie źródłowej.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny być złożone do Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.zory.pl

 

LINKI:

Kontakt

Urząd Miejski Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel. 32 43 48 200
umzory@um.zory.pl
www.zory.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin