Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

organizator:

Prezydent Miasta Żory

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2016

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

Stypendium Prezydenta Miasta Żory mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie miasta Żory.
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych jest uzyskanie wzorowej oceny  z zachowania na koniec roku szkolnego oraz spełnienie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych kryteriów:
a)uzyskanie średniej końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej:
-5,4 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
-5,2 dla uczniów gimnazjów,
-5,0 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
-5,0 dla uczniów klas maturalnych oraz zdana matura pisemna z przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
b)uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu, turnieju lub olimpiady na poziomie co najmniej miejskim,
c)udokumentowanie indywidualnych osiągnięć artystycznych na poziomie wojewódzkim (miejsca I – III) lub ogólnopolskim (miejsca I – VI),
d)udokumentowana aktywna działalność społeczna na rzecz szkoły lub miasta oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, samorządu, stowarzyszeń lub wolontariat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedno kryterium wymienione w pkt. 2a-2d, jednak swoją osobą i postawą ma wpływ na wizerunek, promocję i postrzeganie Miasta Żory na rynku ogólnopolskim.

Uwaga! Regulamin może ulec zmianie pod koniec lipca 2016r., zaleca się składanie wniosków w sierpniu 2016r. Aktualny regulamin można sprawdzić na stronie źródłowej.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny być złożone do Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.zory.pl

 

LINKI:

Kontakt

Urząd Miejski Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel. 32 43 48 200
umzory@um.zory.pl
www.zory.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin