Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Żory dla uczniów

organizator:

Gmina Miejska Żory

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendium Prezydenta Miasta Żory dla uczniów

Do końca miesiąca młodzi mieszkańcy Żor, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce mogą składać wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta Żory.

Jakie należy spełnić wymagania?

Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych jest uzyskanie bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek oraz spełnienie przynajmniej niżej wymienionych kryteriów:

a) dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów:

 • uzyskanie średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej 5,2;
 • posiadanie tytułu laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad, olimpiad interdyscyplinarnych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej lub posiadanie tytułu laureata, finalisty wojewódzkich
 • konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • uzyskanie średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej: 5,0 dla uczniów liceów ogólnokształcących i 4,75 dla uczniów techników oraz branżowych szkół I i II stopnia;
 • posiadanie tytułu laureata, finalisty, uczestnika przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub posiadanie tytułu laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych/branżowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej lub posiadanie statusu uczestnika etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych/branżowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i sam uczeń po osiągnięciu pełnoletniości.

Stypendium będzie wypłacane przez 4 kwartały roku szkolnego. Wysokość stypendium wynosi:

 • dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 1000 zł,
 • dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów do czasu ich wygaśnięcia: 1500 zł,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 2000 zł.

Do złożenia wniosków wraz z wymaganymi dokumentami zostało już niewiele czasu. Termin mija 31 sierpnia 2019 roku. Regulamin oraz wniosek można znaleźć w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: zory.com.pl

Sięgnij po inne stypendia dla uzdolnionych uczniów w naszej bazie stypendiów krajowych! 

Kontakt

Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel. 434 82 00

zory.com.pl

Dokumenty

do pobrania