Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe20
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd66
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

organizator:

Miasto Żory

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2017

Stypendium Prezydenta Miasta Żory

Stypendium mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych jest uzyskanie bardzo dobrej oceny
z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek oraz spełnienie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych kryteriów:
a). uzyskanie średniej końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącej co najmniej:
– 5,4 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
– 5,2 dla uczniów gimnazjów,
– 5,0 dla uczniów liceów ogólnokształcących,
– 4,75 dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych,
b). uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów, festiwali, olimpiad na poziomie co najmniej wojewódzkim,
c). udokumentowana aktywna działalność społeczna na rzecz szkoły lub miasta oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, samorządu lokalnego, stowarzyszeń lub wolontariat.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a). dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
b). rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c). organizacja lub stowarzyszenie,
d). pełnoletni uczeń.

Wnioski należy składać do 31.08.2017 r. za bieżący rok szkolny.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.zory.pl oraz Regulaminu Programu.

Kontakt

Miasto Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory


www.zory.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek