Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci56
 • absolwenci12
 • doktoranci15
 • naukowcy5
 • inni24
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • inne9
 • muzyczne3
 • naukowe88
 • socjalne16
 • sportowe28
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie10
 • łódzkie3
 • lubelskie5
 • lubuskie4
 • małopolskie7
 • mazowieckie14
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie14
 • śląskie7
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie13
 • zachodniopomorskie3
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd69
 • inny2
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

organizator:

Urząd Miasta Sopotu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest mieszkańcom Sopotu co roku w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studenci kierunków dziennych szkół wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym/akademickim.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
• rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
• rektorzy wyższych uczelni;
• studenci.

Należy złożyć:

 • wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez dyrektora szkoły*/dziekana szkoły wyższej
  * wniosek o stypendium dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, której są absolwentami – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole programowo wyższej (odpowiednio gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej)
 • kserokopie dokumentów, potwierdzających osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia etc) z adnotacją szkoły/uczelni „za zgodność z oryginałem”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty w następujących terminach:

 • do 15 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
 • do 15 października – studenci.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.sopot.pl.

Na portalu Moje Stypendium znajdziecie także inne oferty stypendiów naukowych i artystycznych.

Kontakt

Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 5213 722
kancelaria@sopot.pl
www.miasto.sopot.pl

Dokumenty

do pobrania