Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci23
 • absolwenci4
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • naukowe43
 • inne1
 • sportowe13
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa3
 • firma2
 • instytucja rządowa6
 • samorząd25
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

organizator:

Urząd Miasta Sopotu

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest mieszkańcom Sopotu co roku w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studenci kierunków dziennych szkół wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym/akademickim.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
• rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
• rektorzy wyższych uczelni;
• studenci.

Należy złożyć:

 • wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez dyrektora szkoły*/dziekana szkoły wyższej
  * wniosek o stypendium dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, której są absolwentami – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole programowo wyższej (odpowiednio gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej)
 • kserokopie dokumentów, potwierdzających osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia etc) z adnotacją szkoły/uczelni „za zgodność z oryginałem”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty w następujących terminach:

 • do 15 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
 • do 15 października – studenci.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.sopot.pl.

Na portalu Moje Stypendium znajdziecie także inne oferty stypendiów naukowych i artystycznych.

Kontakt

Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 5213 722
kancelaria@sopot.pl
www.miasto.sopot.pl

Dokumenty

do pobrania