Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci36
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne3
 • sportowe9
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd21
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

organizator:

Urząd Miasta Sopotu

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów 2019/2020

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest mieszkańcom Sopotu co roku w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studenci kierunków dziennych szkół wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym/akademickim.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
• rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
• rektorzy wyższych uczelni;
• studenci.

Należy złożyć:

 • wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez dyrektora szkoły*/dziekana szkoły wyższej
  * wniosek o stypendium dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, której są absolwentami – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole programowo wyższej (odpowiednio gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej)
 • kserokopie dokumentów, potwierdzających osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia etc) z adnotacją szkoły/uczelni „za zgodność z oryginałem”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty w następujących terminach:

 • do 15 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
 • do 15 października – studenci.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.sopot.pl.

Na portalu Moje Stypendium znajdziecie także inne oferty stypendiów naukowych i artystycznych.

Kontakt

Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 5213 722
kancelaria@sopot.pl
www.miasto.sopot.pl

Dokumenty

do pobrania